CITO met Kurzweil

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Rehobothschool Hardinxveld-Giessendam, Netty Lock, Maart 2013

Zo'n 165.000 leerlingen in groep acht van het basisonderwijs hebben op 5, 6 en 7 februari de Cito Eindtoets Basisonderwijs, kortweg de Cito-toets, gemaakt. Voor kinderen met dyslexie was dit jaar voor het eerst ook de Kurzweilversie van de Cito-toets beschikbaar. Vijf leerlingen van de Rehobothschool in Hardinxveld-Giessendam hebben hun toets met Kurzweil gemaakt. Netty Lock, leesspecialist op deze school, vertelt over hun ervaringen: 
‘Al deze leerlingen werken al langer met het programma Kurzweil, twee van hen zelfs al 2½ jaar. Ook maken ze hun gewone toetsen met Kurzweil. Ze kennen het programma dus goed. Natuurlijk waren ze zenuwachtig voor het maken van de Cito-toets, maar we hadden ze zo goed mogelijk voorbereid. Ze wisten dat, wanneer de computer niet deed wat hij zou moeten doen, een onderwijsassistente hen meteen zou komen helpen.’ 
Hoe verliep het maken van de Cito-toets? ‘De ICT-er van school had alles goed voorbereid, dus tijdens de toets konden we zo aan de slag. Over de toets zelf zijn we zeer tevreden. Bij wereldoriëntatie ging Kurzweil even op zwart, omdat dit bestand vrij groot was en daardoor het netwerk overbelast raakte, maar na 5 minuten konden we weer verder en hebben we ook dit onderdeel gewoon met Kurzweil af kunnen maken. Over het algemeen genomen kan ik zeggen dat het maken van de Cito-toets met Kurzweil goed is verlopen.’ 
Wat vonden de leerlingen er zelf van? ‘De leerlingen geven zelf aan dat ze het als heel prettig hebben ervaren dat ze hun Cito-toets met Kurzweil konden maken. Vooral voor begrijpend lezen, spelling en taal vonden ze het fijn. Wel vonden ze het jammer dat de praatballonnetjes die in sommige plaatjes stonden, niet voorgelezen konden worden. Die moesten ze nu toch nog zelf lezen. Bij de drempeltoets, die de leerlingen begin groep 8 maken, was het niet mogelijk deze met Kurzweil te doen. Dit hadden de leerlingen erg jammer gevonden. Nu de eindtoets wel met Kurzweil kon, maakte een leerling de opmerking: ‘Nu kan ik tenminste laten zien wat ik echt weet.’ Onze leerlingen hebben veel behoefte aan het gebruik van Kurzweil bij toetsen. Dat zijn de momenten dat je te maken hebt met tijdsdruk, dan komt het er zogezegd ‘op aan’. We hadden de leerlingen gevraagd het gebruik van Kurzweil tijdens de eindtoets een cijfer tussen 0 en 10 te geven. De vijf leerlingen gaven gemiddeld het cijfer 9. De leerlingen zijn ook gevraagd een cijfer te geven over hun verwachting als ze de Cito-toets zonder Kurzweil hadden moeten maken. Dit cijfer kwam op een gemiddelde van een 4,5. Dit geeft wel aan dat de leerlingen niet meer zonder Kurzweil willen. Volgend jaar zullen we voor onze dyslectische leerlingen ook zeker weer de Cito-toets in Kurzweilformaat aanvragen.’