Bouw op de Nutsbasisschool in Voorschoten een groot succes

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Bron: 14-08-2017, Arthur Staal (Bouw!-coördinator, ICT-er en Remedial Teacher)
Nutsbasisschool Voorschoten

Bouw! in de klasIn het kalenderjaar 2017 is de Nutsbasisschool gestart met het interventieprogramma Bouw!. Nadat ik een cursus Bouw!-coördinator had gevolgd bij Lexima en mijn teamgenoten kon overtuigen van de meerwaarde van dit computerprogramma, hebben we op onze school een voorzichtige start gemaakt.
Kinderen uit de groepen 2, 3 en 4 heb ik aangemeld voor deze digitale begeleiding. Gelukkig is dat een eenvoudige handeling, eerst even een schoollicentie regelen, daarna de accounts aanmaken voor de desbetreffende leerlingen.

Bouw! op de Nutsbasisschool in VoorschotenHet programma is eenvoudig in gebruik, toepasbaar op velerlei devices. Natuurlijk is een internetverbinding noodzakelijk, want er wordt gewerkt in de cloud.
Bouw! is bedoeld voor kinderen vanaf halverwege groep 2 tot ongeveer groep 5. Leerlingen die dreigen vast te lopen in het voorbereidend of aanvankelijk technisch lezen kunnen op twee niveaus instappen in dit programma. De eerste module (Bouw Start) is vooral bedoeld voor de kinderen in groep 2 en 3. Leerlingen die later met dit programma beginnen, starten in de module Bouw-verder!
De kinderen moeten vier keer per week oefenen. Op onze school is gekozen voor twee keer in de week oefenen o.l.v. een tutor uit groep 6 of groep 7. Daarnaast wordt er dan ook geoefend twee keer per week thuis, meestal onder het toeziend oog van een van de ouders of verzorgers.

Bouw! op de basisschool in VoorschotenDe kinderen zijn van het begin af aan heel enthousiast. Meestal wordt geoefend in het computerlokaal. Van te voren heeft de ICT-coördinator alle computers klaar gezet, daarna stromen de ongeveer 12 pupillen binnen, onder leiding van hun tutor. Ieder heeft zijn vaste plekje en via een snelkoppeling op het bureaublad van de computer gaan ze vrolijk aan de gang. De tutor houdt met een schriftje bij, waar de kinderen ongeveer zijn. Ook eventuele opmerkingen worden in het schriftje geschreven, zodat de groepsleerkracht de vorderingen kan volgen.

Het programma houdt heel nauwkeurig bij, hoever de kinderen zijn. Via een overzichtelijk scherm kunnen de pupillen, tutoren, groepsleerkrachten en ouders de resultaten opvragen. 
Als er een (tussen)toets gemaakt moet worden, gebeurt dit alleen onder begeleiding van de groepsleerkracht of remedial teacher. Mochten de ouders thuis merken, dat een toets aan de beurt is, wordt dit via een handige app gemeld aan de Bouw!-coördinator.

We zijn op school heel blij met dit programma. N de voorzichtige start begin dit jaar is dit programma een vast onderdeel geworden binnen ons leesonderwijs. Natuurlijk wordt het alleen ingezet bij die leerlingen, die het echt nodig hebben. Lexima biedt prima ondersteuning, als er bij ouders of leerkrachten vragen zijn. Daarnaast is er een vakkundige helpdesk, die ik tot nu toe amper nodig heb gehad.

Bouw! is typisch een voorbeeld van een adequaat computerprogramma, dat op school en thuis kan worden ingezet, om kinderen met een mogelijk toekomstig leesprobleem tijdig hulp te bieden.

Als het hele programma door een zwakke lezer wordt doorlopen, bestaat er volgens de ontwikkelaars van het programma een grote kans, dat een leerling het leesonderwijs in de toekomst verder goed kan doorlopen. Zelfs dyslectische kinderen hebben zoveel baat bij dit programma, dat ze uiteindelijk niet in aanmerking hoeven te komen op zorgniveau 4.

Hulde aan de makers en uitgever van dit krachtige programma!

Arthur Staal (bouw!-coördinator, ICT-er en Remedial Teacher)
Nutsbasisschool
Voorschoten

Nutsbasisschool Voorschoten