Ellen Geurts

Ellen Geurts
Orthopedagoog, docent
ellen.geurts@lexima.nl 

 

Sinds 2017 werk ik met veel plezier bij Lexima binnen het team Educatie en Onderwijsadvies. Mijn voornaamste werkzaamheden zijn het begeleiden van bovenschoolse implementatietrajecten en het geven van cursussen.

Mijn achtergrond ligt in de orthopedagogiek, met een specialisatie richting leerproblemen. Na mijn studie heb ik een aantal jaren als dyslexiebehandelaar gewerkt waarbij ik van dichtbij ervaren heb hoeveel impact lees- en/of schrijfproblemen kunnen hebben. Digitale hulpmiddelen geven deze kinderen meer zelfvertrouwen en autonomie. Behalve het bieden van een goede ondersteuning voor iedereen met lees- en/of schrijfproblemen, zet ik me bij Lexima ook in om deze problemen zoveel mogelijk te voorkomen.

Lexima Academie is een erkende onderwijsinstelling ingeschreven in het CRKBO en CEDEO erkenning. Deskundige aanpak, klantgerichtheid en hulp op maat zijn onze uitgangspunten bij het geven van advies aan scholen en behandelaars bij de aanschaf en implementatie van dyslexie ICT hulpmiddelen. 

Lexima Academie wordt bemand door psychologen en orthopedagogen met ervaring in het onderwijsveld, de diagnostiek en/of behandeling van kinderen met lees- en spellingproblematiek. Hun speciale kennis van ICT-hulpmiddelen willen ze graag uitdragen in de professionele, praktijkgerichte trainingen zoals vaardigheidstrainingen (ook op locatie) en de hoog gekwalificeerde verdiepende trainer- en implementatiecursussen.

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 033 434 80 00. 
U kunt ook een e-mail sturen naar educatie@lexima.nl