Eindtoets of eindexamen en dyslexie

Lees ook de examen- en toets- ervaringen van andere Kurzweil en Sprint gebruikers.

ervaringen

Spraaksynthese PDF voor Eindtoets PO en Eindexamens VO

Een leerling met dyslexie mag bij de eindtoets PO en eindexamen VO gebruik maken van een hulpmiddel, zoals Sprint of Kurzweil. Hiervoor zijn spraaksynthese-PDF bestanden ontwikkeld. Deze zijn er voor de Centrale Eindtoets PO, IEP Eindtoets PO en Eindexamen VO.

Eindtoets PO

De toetsaanbieders voor de eindtoets PO hanteren een deadline voor bestelling. Voor meer informatie kunt u terecht bij de betreffende toetsaanbieder:

Centraal Schriftelijke Eindexamens VO

Voor de Centraal Schriftelijke Eindexamens VO van het CvTE bestelt u deze bestanden, voor 1 december 2017, bij DUO. Ga daarom zo snel mogelijk met uw leerling in gesprek en bekijk samen voor welke vakken speciale bestanden moeten worden besteld.

Lees hier de aanvullende informatie voor kandidaten met dyslexie (CvTE).  

Eindtoets PO

Centrale Eindtoets PO (CvTE)

Meer informatie over de eindtoets en  regels voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte kunt u vinden op de website van het College voor Toetsen en Examens en specifiek voor leerlingen met dyslexie in deze brochure van het CvTE voor de centrale eindtoets PO 2018.

Toetsen dyslexieIEP Eindtoets PO (Bureau ICE)

Meer informatie over de eindtoets van Bureau ICE voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoefte kunt u hier nalezen. Raadpleeg ook de afnamehandleiding van de IEP eindtoets.

 

 

Centraal Schriftelijke Eindexamens VO

 Meer informatie over de eindexamenregels  is te vinden in de septembermededelingen, uitgegeven door het CvTE. Deze mededelingen en aanvullende informatie voor leerlingen met dyslexie is terug te vinden op de site van het CvTE: lees meer >>

Brochure: Computer als schrijfgerei bij centrale examens 2018 

Brochure: Kandidaten met een beperking 2018

 

 

Eindtoets PO of Centraal Schriftelijk Eindexamen VO met Kurzweil 3000

Scholen kunnen een speciale PDF versie voor spraaksynthese gebruiken tijdens de eindtoets PO of de eindexamens VO. Met de KES-Tool PDFtoKES kunnen deze spraaksynthese-PDF bestanden gereed gemaakt worden voor gebruik in Kurzweil. Erg handig, want onder andere de kolomherkenning en taalwisselingen zijn in deze documenten al opgenomen en leerlingen kunnen na omzetting meteen aan de slag.

In de KES-Tool PDFtoKES zijn opties voor toetsbeveiliging opgenomen. Als u deze toetsbeveiliging bij de omzetting van PDF naar KES aanvinkt, dan worden de KES-bestanden meteen beveiligd.

Standaard toetsbeveiliging houdt in:

 • Online functies in Kurzweil worden geblokkeerd (geen web toegang, geen online referenties en vertalingen, etc.)
 • De Van Dale Woordenboeken en synoniemenlijst worden geblokkeerd

Extra toetsbeveiliging spellincontrole houdt in:

 • De spellingcontrole wordt geblokkeerd
 • De woordvoorspeller wordt geblokkeerd

Opent u zo’n bestand vervolgens in Kurzweil3000 dan kan de leerling, afhankelijk van wat is aangevinkt, bovenstaande functies niet meer gebruiken.

 • Met de KES-Tools (PDF-to-KES) verloopt het inlezen van spraaksynthese-PDF snel en geautomatiseerd. Het bestand wordt na het inlezen opgeslagen als KES-bestand en kan vervolgens worden geopend met Kurzweil 3000.

LET OP: het blokkeren van internet en e-mail is een computerinstelling.

Spraaksynthese PDF-bestand omzetten naar KES-bestand.

Eindtoets PO of Centraal Schriftelijk Eindexamen VO met Sprint

De spraaksynthese-PDF voor het eindexamen kunt u direct openen in de Sprintomgeving van Sprint versie 2. Zorg ervoor dat u de laatste nieuwe versie van de Sprint heeft geïnstalleerd. Het blokkeren van de woordenboeken en, indien nodig, spellingcontrole kan handmatig in de Sprintomgeving via bestand > rechten.

LET OP: Het blokkeren van internet en e-mail is een computerinstelling.

Tip: Update Sprint tijdig naar de laatste nieuwe versie, aangezien de lay-out in het voorjaar van 2016 vernieuwd is!

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Veelgestelde vragen

 • KES: Welke versie van de KES-tools heb ik nodig voor de omzetting van het spraaksynthese PDF bestand?

  Zorg dat u minimaal werkt met versie 1.12 van de KES-tools. Als er een update beschikbaar is, meldt de PDFtoKES tool dit vanzelf (mits er een internetverbinding is). Mocht deze melding niet automatisch verschijnen, klik dan hier voor het downloaden van de update.

   

 • KES: Hoe zet ik de spraaksynthese PDF’s (examens en eindtoets) om naar KES?

  Een uitgebreide handleiding vindt u hier

 • KES: Ik heb geen KES-tools

  De KES-tools met als onderdeel PDFtoKES worden automatisch geïnstalleerd bij versie 13 en hoger. Zowel bij de Pro-versie als het Leerstation XT. Heeft u Kurzweil versie 12 en een licentiecode voor de KES-tools? Klik dan hier om de KES-tools te downloaden.

   

 • SPRAAKSYNTHESE: Wat is het verschil tussen een tekst-naar-spraak PDF, spraaksynthesePDF en verklankbaarPDF?

  Er is geen verschil tussen deze documenten, enkel de gebruikte terminologie verschilt. Belangrijk is dat u deze documenten voor Kurzweil altijd omzet met de PDFtoKES tool en bij Sprint deze altijd opent in de Sprintomgeving.

 • SPRAAKSYNTHESE: Ik wil graag van te voren oefenen met de omzetting van een spraaksynthese bestand

  Spraaksynthese-PDF bestanden van de examens vanaf 2015 kunt u vinden op www.cito.nl

 • Wat zijn mijn plichten als school?

  Antwoord: De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verplicht de school om binnen redelijke grenzen belemmeringen weg te nemen die de leerling met een handicap of chronische ziekte door zijn beperking ondervindt in onderwijs, toetsing en examinering. Indien de school dit nalaat, kan de leerling zich wenden tot het College voor de Rechten van de Mens (voorheen tot de Commissie Gelijke Behandeling).

  Op de website van het college voor de rechten van de mens kun je lezen wat er van scholen wordt verwacht. https://mensenrechten.nl/toegelicht/dyslexie-dyscalculie-bij-examens

  Ook zijn er talloze oordelen te vinden die zijn gedaan over de zorgplicht van scholen voor leerlingen met dyslexie (bij examens).   www.mensenrechten.nl

 • Eindtoets PO of CS Eindexamen VO met Kurzweil

  Scholen kunnen een speciale PDF versie voor spraaksynthese gebruiken tijdens de eindtoets PO of de eindexamens VO. Met de KES-Tool PDFtoKES kunnen deze spraaksynthese-PDF bestanden gereed gemaakt worden voor gebruik in Kurzweil. Erg handig, want onder andere de kolomherkenning en taalwisselingen zijn in deze documenten al opgenomen en leerlingen kunnen na omzetting meteen aan de slag.

  In de KES-Tool PDFtoKES zijn opties voor toetsbeveiliging opgenomen. Als u deze toetsbeveiliging bij de omzetting van PDF naar KES aanvinkt, dan worden de KES-bestanden meteen beveiligd.

  Standaard toetsbeveiliging houdt in:

  • Online functies in Kurzweil worden geblokkeerd (geen web toegang, geen online referenties en vertalingen, etc.)
  • De Van Dale Woordenboeken en synoniemenlijst worden geblokkeerd

  Extra toetsbeveiliging spellincontrole houdt in:

  • De spellingcontrole wordt geblokkeerd
  • De woordvoorspeller wordt geblokkeerd

  Opent u zo’n bestand vervolgens in Kurzweil3000 dan kan de leerling, afhankelijk van wat is aangevinkt, bovenstaande functies niet meer gebruiken.

  • Met de KES-Tools (PDF-to-KES) verloopt het inlezen van spraaksynthese-PDF snel en geautomatiseerd. Het bestand wordt na het inlezen opgeslagen als KES-bestand en kan vervolgens worden geopend met Kurzweil 3000.

   

  LET OP: het blokkeren van internet en e-mail is een computerinstelling.

   


 • Eindtoets PO of CS Eindexamen VO met Sprint (Plus)

  De spraaksynthese-PDF voor het eindexamen kunt u direct openen in de Sprintomgeving van Sprint versie 2. Zorg ervoor dat u de laatste nieuwe versie van de Sprint heeft geïnstalleerd. Het blokkeren van de woordenboeken en, indien nodig, spellingcontrole kan handmatig in de Sprintomgeving via bestand > rechten.

  LET OP: het blokkeren van internet en e-mail is een computerinstelling.

  Tip: update Sprint tijdig naar de laatste nieuwe versie, aangezien de lay-out in het voorjaar van 2016 vernieuwd is!

 • Kan ik extra USB-sticks huren tijdens de periode van de eindtoets PO en de Eindexamens VO?

  Tijdens de afnameperiode van de eindtoets PO en de Centraal Schriftelijke Eindexamens VO kunt u extra Examen-USB-sticks Kurzweil 3000 versie 13, 14 of 15 huren. 

  LET OP: de USB-sticks zijn alleen beschikbaar voor computers met het besturingssysteem Windows.  

  Kurzweil USB-sticks bestellen kan door vóór 1 maart 2018 een e-mail te sturen naar administratie@lexima.nl met daarin de volgende informatie:

  • het aantal USB-sticks
  • versie 13 , versie 14 of versie 15
  • voor welke periode
  • naam school
  • afleveradres
  • factuuradres
  • naam contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres

  Kosten: €35,- per stuk voor de afnameperiode van de eindtoets PO of de Centraal Schriftelijke Eindexamens VO. De usb-sticks worden half maart 2018 naar u verstuurd. Na de afnameperiode stuurt u de stick aangetekend aan Lexima retour.

Lexima Academie biedt uitgebreide ondersteuning bij voorbereiding op toetsen en examens.

Lexima Academie

Trainingen

Onderwijsprofessionals die zijn voorbereid, kunnen hun leerlingen beter begeleiden naar de  eindtoets PO of naar de centraal schriftelijke eindexamens VO.

Tijdens een training van de Lexima Academie wordt de organisatie, begeleiding en omzetting van spraaksynthese-PDF bestanden voor de afname van de centrale eindtoets PO,IEP Eindtoets PO en CSE's VO met Kurzweil 3000 besproken.

Samenvattend: Examen doen met dyslexie-software

Eindexamen dyslexieEen leerling met dyslexie mag bij de eindtoets en eindexamen gebruik maken van een hulpmiddel, zoals Sprint of Kurzweil. Hiervoor zijn spraaksynthese-PDF bestanden ontwikkeld. Deze zijn er voor de Centrale Eindtoets PO, IEP Eindtoets PO en Eindexamen VO.