Spraaksynthese PDF

Spraaksynthese PDF voor Eindtoets PO en Eindexamens VO

Een leerling met dyslexie mag bij de eindtoets PO en eindexamen VO gebruik maken van een hulpmiddel, zoals Sprint, Kurzweil of Alinea. Hiervoor zijn spraaksynthese-PDF bestanden ontwikkeld. Deze zijn er voor de Centrale Eindtoets PO, IEP Eindtoets PO en Centraal Schriftelijke Eindexamens VO.

Eindtoets PO

De toetsaanbieders voor de eindtoets PO hanteren een deadline voor bestelling. Voor meer informatie kunt u terecht bij de betreffende toetsaanbieder:

Centraal Schriftelijke Eindexamens VO

Voor de Centraal Schriftelijke Eindexamens VO van het CvTE bestelt u deze bestanden bij DUO. Ga daarom zo snel mogelijk met uw leerling in gesprek en bekijk samen voor welke vakken speciale bestanden moeten worden besteld.

Lees hier de aanvullende informatie voor kandidaten met dyslexie (CvTE).  Zie ook paragraaf 8.3 voor specifieke informatie over het bestellen van spraaksynthese PDF’s.