Regels voor Eindtoets PO

Eindtoets PO

Centrale Eindtoets PO (CvTE)

Meer informatie over de eindtoets en  regels voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte kunt u vinden op de website van het College voor Toetsen en Examens en specifiek voor leerlingen met dyslexie in deze brochure van het CvTE voor de centrale eindtoets PO 2019 (de link verwijst nog naar de brochure van 2018, omdat die van 2019 nog niet beschikbaar is). 

Toetsen dyslexieIEP Eindtoets PO (Bureau ICE)

Meer informatie over de eindtoets van Bureau ICE voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoefte kunt u hier nalezen. Raadpleeg ook de afnamehandleiding van de IEP eindtoets.