Regels voor CSE VO

Centraal Schriftelijke Eindexamens VO

Meer informatie over de eindexamenregels  is te vinden in de septembermededelingen, uitgegeven door het CvTE. Deze mededelingen en aanvullende informatie voor leerlingen met dyslexie is terug te vinden op de site van het CvTE: lees meer >>

Brochure: Computer als schrijfgerei bij centrale examens 2019 

Brochure: Kandidaten met een beperking 2019

Highlight Maartaanvulling: TOS

Er is een belangrijk nieuwtje uit de Maartaanvulling van het College voor Toetsen en Examens voor examenkandidaten met een taalontwikkelingsstoornis! Deze leerlingen mogen vanaf dit jaar tijdens de CSE’s ook gebruik maken van verklanking.