Eindexamen en dyslexie

Lees ook de examen- en toets- ervaringen van andere gebruikers.

Ervaringen

Spraaksynthese PDF voor Eindtoets PO en Eindexamens VO

Een leerling met dyslexie mag bij de eindtoets PO en eindexamen VO gebruik maken van een hulpmiddel, zoals Kurzweil of Alinea. Hiervoor zijn spraaksynthese-PDF bestanden ontwikkeld. Deze zijn er voor de Centrale Eindtoets PO, IEP Eindtoets PO en Centraal Schriftelijke Eindexamens VO.

Basisonderwijs

Voor de centrale eindtoets in het PO geldt dat er gewerkt mag worden met een compenserend hulpmiddel, mits er een geldige dyslexieverklaring aanwezig is. De school mag verklanking aanbieden (tekst-naar-spraaksoftware), maar mag niet zelf met alternatieve voorzieningen komen (mondelinge afname, rekenmachine, spellingskaarten, woordenboek). Ook mag er geen gebruik gemaakt worden van het internet, digitale woordenboeken, spellingcontrole of encyclopedieën.

Belangrijk is dus dat, wanneer er gewerkt wordt met een dergelijk programma, bepaalde functies worden geblokkeerd. Tot slot geldt dat de leerling, wanneer nodig, langer de tijd mag nemen.

De toetsaanbieders voor de eindtoets PO hanteren een deadline voor bestelling. Voor meer informatie kun je terecht bij de betreffende toetsaanbieder:

Voortgezet onderwijs

Voor het VO geldt dat er een deskundigenverklaring nodig is om te mogen werken met een compenserend hulpmiddel tijdens de centrale schriftelijke examens. Ook hiervoor geldt dat het niet is toegestaan om alternatieve voorzieningen in te zetten. Gangbare aanpassingen zijn verklankingen en extra tijd (in principe maximaal een half uur verlenging). In tegenstelling tot het PO, mag er in het VO door leerlingen met dyslexie wél gebruik gemaakt worden van de spellingcontrole. De overige functieblokkeringen gelden wel.

Voor de Centraal Schriftelijke Eindexamens VO van het CvTE bestel je bestanden bij DUO. Ga op tijd met je leerling in gesprek en bekijk samen voor welke vakken speciale bestanden nodig zijn.

Lees hier over de toegestane hulpmiddelen in 2022 in het VO (CvTE).

Beroeps- en wetenschappelijk onderwijs

Leerlingen en studenten in het mbo, hbo en wo zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie over de beschikbare voorzieningen en moeten zelf bij de onderwijsinstelling aangeven welke voorziening zij nodig hebben.

Eindtoets PO

Centrale Eindtoets PO (CvTE)

Informatie over de eindtoets en  regels voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte vind je op de website van het College voor Toetsen en Examens

Toetsen dyslexieIEP Eindtoets PO (Bureau ICE)

Informatie over de eindtoets van Bureau ICE voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoefte vind je op de website van Bureau ICE nalezen. Raadpleeg ook de afnamehandleiding van de IEP eindtoets.

 

 

Centraal Schriftelijke Eindexamens VO

Meer informatie over de eindexamenregels  is te vinden in de Mededelingen over de eindexamens 2021 voor vwo, havo en vmbo (Septembermededeling, Januari-aanvulling en Maartaanvulling), uitgegeven door het (College voor Toetsen en Examens) CvTE.

Bekijk ook de informatie voor kandidaten met een ondersteuningsbehoefte

Brochure: Computer als schrijfgerei bij centrale examens 2022 

Brochure: Kandidaten met een beperking 2022

Eindtoets PO of Centraal Schriftelijk Eindexamen VO met Kurzweil 3000

Scholen kunnen een speciale PDF versie voor spraaksynthese gebruiken tijdens de eindtoets PO of de eindexamens VO. Met de KES-Tool PDFtoKES kunnen deze spraaksynthese-PDF bestanden gereed gemaakt worden voor gebruik in Kurzweil. Erg handig, want onder andere de kolomherkenning en taalwisselingen zijn in deze documenten al opgenomen en leerlingen kunnen na omzetting meteen aan de slag.

In de KES-Tool PDFtoKES zijn opties voor toetsbeveiliging opgenomen. Als u deze toetsbeveiliging bij de omzetting van PDF naar KES aanvinkt, dan worden de KES-bestanden meteen beveiligd.

Standaard toetsbeveiliging houdt in:

 • Online functies in Kurzweil worden geblokkeerd (geen web toegang, geen online referenties en vertalingen, etc.)
 • De Woordenboeken en synoniemenlijst worden geblokkeerd

Extra toetsbeveiliging spellincontrole houdt in:

 • De spellingcontrole wordt geblokkeerd
 • De woordvoorspeller wordt geblokkeerd

Opent u zo’n bestand vervolgens in Kurzweil3000 dan kan de leerling, afhankelijk van wat is aangevinkt, bovenstaande functies niet meer gebruiken.

 • Met de KES-Tools (PDF-to-KES) verloopt het inlezen van spraaksynthese-PDF snel en geautomatiseerd. Het bestand wordt na het inlezen opgeslagen als KES-bestand en kan vervolgens worden geopend met Kurzweil 3000.

LET OP: het blokkeren van internet en e-mail is een computerinstelling.

Spraaksynthese PDF-bestand omzetten naar KES-bestand.

Eindtoets PO of Centraal Schriftelijk Eindexamen VO met Alinea

De spraaksynthese-PDF voor de eindtoets of het eindexamen kunt u direct openen in de ‘Werk in PDF’-omgeving van Alinea Software (Windows). Het blokkeren van de woordenboeken en, indien nodig, spellingcontrole kan handmatig via het slotje rechts onder in het hoofdmenu. De Alinea App is niet geschikt voor het afnemen van de Centrale Eindtoets PO, IEP Eindtoets PO en Eindexamen VO.

LET OP: Het blokkeren van internet en e-mail is een computerinstelling.

     Veelgestelde vragen

 • Mag ik Alinea gebruiken bij toetsen en examens?

  Alinea Software (Windows) mag gebruikt worden bij toetsen en examens. Zorg ervoor dat de laatste nieuwe versie van Alinea is geïnstalleerd. Het blokkeren van de woordenboeken en, indien nodig, spellingcontrole kan handmatig via het slotje rechts onder in het hoofdmenu. Het blokkeren van internet en e-mail is een computerinstelling.

  Alinea Online  en de Alinea App zijn niet geschikt voor het afnemen van de Centrale Eindtoets PO, IEP Eindtoets PO en Eindexamen VO.

 • Kan ik extra USB-sticks huren tijdens de periode van de eindtoets PO en de Eindexamens VO?

  Tijdens de afnameperiode van de eindtoets PO en de Centraal Schriftelijke Eindexamens VO kunt u extra Examen-USB-sticks Kurzweil 3000 versie 15 of 16 huren.

  LET OP: de USB-sticks zijn alleen beschikbaar voor computers met het besturingssysteem Windows. 

  Kurzweil USB-sticks bestellen kan door vóór 1 april 2022 een e-mail te sturen naar administratie@lexima.nl met daarin de volgende informatie:

  • het aantal USB-sticks
  • versie 15 of 16 voor welke periode
  • naam school
  • afleveradres
  • factuuradres
  • naam contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres

  Kosten: € 60,- per stuk voor de afnameperiode van de eindtoets PO of de Centraal Schriftelijke Eindexamens VO. De usb-sticks worden half april 2022 verstuurd. Na de afnameperiode stuur je de stick aangetekend aan Lexima retour.


 • Welke ondersteuning krijgt een leerling met dyslexie bij de Eindtoets PO of het Eindexamen VO?

  Een leerling met dyslexie mag bij de eindtoets PO en eindexamen VO gebruik maken van een hulpmiddel dat werkt zonder verbinding met het internet, zoals Alinea of Kurzweil. Hiervoor zijn spraaksynthese-PDF bestanden ontwikkeld. Deze zijn er voor de Centrale Eindtoets PO, IEP Eindtoets PO en Centraal Schriftelijke Eindexamens VO.


 • Wat zijn mijn plichten als school?

  Antwoord: De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verplicht de school om binnen redelijke grenzen belemmeringen weg te nemen die de leerling met een handicap of chronische ziekte door zijn beperking ondervindt in onderwijs, toetsing en examinering. Indien de school dit nalaat, kan de leerling zich wenden tot het College voor de Rechten van de Mens (voorheen tot de Commissie Gelijke Behandeling).

  Op de website van het college voor de rechten van de mens kun je lezen wat er van scholen wordt verwacht. https://mensenrechten.nl/toegelicht/dyslexie-dyscalculie-bij-examens

  Ook zijn er talloze oordelen te vinden die zijn gedaan over de zorgplicht van scholen voor leerlingen met dyslexie (bij examens).   www.mensenrechten.nl

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Trainingen

Onderwijsprofessionals die zijn voorbereid, kunnen hun leerlingen beter begeleiden naar de  eindtoets PO of naar de centraal schriftelijke eindexamens VO.

Tijdens een training van de Lexima Academie wordt de organisatie, begeleiding en omzetting van spraaksynthese-PDF bestanden voor de afname van de centrale eindtoets PO,IEP Eindtoets PO en CSE's VO met Kurzweil 3000 besproken.