Eindexamen en dyslexie

Lees ook de examen- en toets- ervaringen van andere Kurzweil en Sprint gebruikers.

Ervaringen

Spraaksynthese PDF voor Eindtoets PO en Eindexamens VO

Een leerling met dyslexie mag bij de eindtoets PO en eindexamen VO gebruik maken van een hulpmiddel, zoals Sprint, Kurzweil of Alinea. Hiervoor zijn spraaksynthese-PDF bestanden ontwikkeld. Deze zijn er voor de Centrale Eindtoets PO, IEP Eindtoets PO en Centraal Schriftelijke Eindexamens VO.

Eindtoets PO

De toetsaanbieders voor de eindtoets PO hanteren een deadline voor bestelling. Voor meer informatie kunt u terecht bij de betreffende toetsaanbieder:

Centraal Schriftelijke Eindexamens VO

Voor de Centraal Schriftelijke Eindexamens VO van het CvTE bestelt u deze bestanden bij DUO. Ga daarom zo snel mogelijk met uw leerling in gesprek en bekijk samen voor welke vakken speciale bestanden moeten worden besteld.

Lees hier over de toegestane hulpmiddelen in 2021 in het VO (CvTE). 

Eindtoets PO

Centrale Eindtoets PO (CvTE)

Informatie over de eindtoets en  regels voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte vind je op de website van het College voor Toetsen en Examens

Toetsen dyslexieIEP Eindtoets PO (Bureau ICE)

Informatie over de eindtoets van Bureau ICE voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoefte vind je op de website van Bureau ICE nalezen. Raadpleeg ook de afnamehandleiding van de IEP eindtoets.

 

 

Centraal Schriftelijke Eindexamens VO

Meer informatie over de eindexamenregels  is te vinden in de septembermededelingen, uitgegeven door het CvTE. Deze mededelingen en aanvullende informatie voor leerlingen met dyslexie is terug te vinden op de site van het CvTE: lees meer >>

Brochure: Computer als schrijfgerei bij centrale examens 2021 

Brochure: Kandidaten met een beperking 2021

Eindtoets PO of Centraal Schriftelijk Eindexamen VO met Kurzweil 3000

Scholen kunnen een speciale PDF versie voor spraaksynthese gebruiken tijdens de eindtoets PO of de eindexamens VO. Met de KES-Tool PDFtoKES kunnen deze spraaksynthese-PDF bestanden gereed gemaakt worden voor gebruik in Kurzweil. Erg handig, want onder andere de kolomherkenning en taalwisselingen zijn in deze documenten al opgenomen en leerlingen kunnen na omzetting meteen aan de slag.

In de KES-Tool PDFtoKES zijn opties voor toetsbeveiliging opgenomen. Als u deze toetsbeveiliging bij de omzetting van PDF naar KES aanvinkt, dan worden de KES-bestanden meteen beveiligd.

Standaard toetsbeveiliging houdt in:

 • Online functies in Kurzweil worden geblokkeerd (geen web toegang, geen online referenties en vertalingen, etc.)
 • De Woordenboeken en synoniemenlijst worden geblokkeerd

Extra toetsbeveiliging spellincontrole houdt in:

 • De spellingcontrole wordt geblokkeerd
 • De woordvoorspeller wordt geblokkeerd

Opent u zo’n bestand vervolgens in Kurzweil3000 dan kan de leerling, afhankelijk van wat is aangevinkt, bovenstaande functies niet meer gebruiken.

 • Met de KES-Tools (PDF-to-KES) verloopt het inlezen van spraaksynthese-PDF snel en geautomatiseerd. Het bestand wordt na het inlezen opgeslagen als KES-bestand en kan vervolgens worden geopend met Kurzweil 3000.

LET OP: het blokkeren van internet en e-mail is een computerinstelling.

Spraaksynthese PDF-bestand omzetten naar KES-bestand.

Eindtoets PO of Centraal Schriftelijk Eindexamen VO met Alinea

De spraaksynthese-PDF voor de eindtoets of het eindexamen kunt u direct openen in de ‘Werk in PDF’-omgeving van Alinea Software (Windows). Het blokkeren van de woordenboeken en, indien nodig, spellingcontrole kan handmatig via het slotje rechts onder in het hoofdmenu. De Alinea App is niet geschikt voor het afnemen van de Centrale Eindtoets PO, IEP Eindtoets PO en Eindexamen VO.

LET OP: Het blokkeren van internet en e-mail is een computerinstelling.

     Veelgestelde vragen

 • Examens met Kurzweil: Ik wil graag van te voren oefenen met de omzetting van een spraaksynthese bestand

  Een uitgebreide handleiding voor het omzetten van spraaksynthese PDF’s naar KES staat hier

  Informatie over Spraaksynthese-PDF bestanden van de eindtoetsen en eindexamens van het huidige schooljaar vindt u hier: www.lexima.nl/eindexamen-en-dyslexie.

  Op de Cito-website staan oude Spraaksynthese-bestanden van de afgelopen drie jaar, waarmee geoefend kan worden. Kies voor 'examenbank VO' en kies bij examendocument voor een spraaksynthesebestand.

 • Hoe zet ik de spraaksynthese PDF’s (EXAMENS en eindtoets) om naar KES?

  Een uitgebreide handleiding vindt u hier

 • Ik heb geen KES-tools

  De KES-tools met als onderdeel PDFtoKES worden automatisch geïnstalleerd bij versie 13 en hoger. Zowel bij de Pro-versie als het Leerstation XT. Heeft u Kurzweil versie 12 en een licentiecode voor de KES-tools? Klik dan hier om de KES-tools set te downloaden. Klik hier om de update van de KES-tools te downloaden.

   

 • Welke versie van de KES-tools heb ik nodig voor de omzetting van het spraaksynthese PDF bestand?

  Wij adviseren te werken met de versie 2.0 van de KES-tools. Als er een update beschikbaar is, meldt de PDFtoKES tool dit vanzelf (mits er een internetverbinding is). Mocht deze melding niet automatisch verschijnen, klik dan hier voor het downloaden van de update.

   

 • Wat zijn mijn plichten als school?

  Antwoord: De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verplicht de school om binnen redelijke grenzen belemmeringen weg te nemen die de leerling met een handicap of chronische ziekte door zijn beperking ondervindt in onderwijs, toetsing en examinering. Indien de school dit nalaat, kan de leerling zich wenden tot het College voor de Rechten van de Mens (voorheen tot de Commissie Gelijke Behandeling).

  Op de website van het college voor de rechten van de mens kun je lezen wat er van scholen wordt verwacht. https://mensenrechten.nl/toegelicht/dyslexie-dyscalculie-bij-examens

  Ook zijn er talloze oordelen te vinden die zijn gedaan over de zorgplicht van scholen voor leerlingen met dyslexie (bij examens).   www.mensenrechten.nl

 • Eindtoets PO of CS Eindexamen VO met Kurzweil

  Scholen kunnen een speciale PDF versie voor spraaksynthese gebruiken tijdens de eindtoets PO of de eindexamens VO. Met de KES-Tool PDFtoKES kunnen deze spraaksynthese-PDF bestanden gereed gemaakt worden voor gebruik in Kurzweil. Erg handig, want onder andere de kolomherkenning en taalwisselingen zijn in deze documenten al opgenomen en leerlingen kunnen na omzetting meteen aan de slag.

  In de KES-Tool PDFtoKES zijn opties voor toetsbeveiliging opgenomen. Als u deze toetsbeveiliging bij de omzetting van PDF naar KES aanvinkt, dan worden de KES-bestanden meteen beveiligd.

  Standaard toetsbeveiliging houdt in:

  • Online functies in Kurzweil worden geblokkeerd (geen web toegang, geen online referenties en vertalingen, etc.)
  • De Van Dale Woordenboeken en synoniemenlijst worden geblokkeerd

  Extra toetsbeveiliging spellincontrole houdt in:

  • De spellingcontrole wordt geblokkeerd
  • De woordvoorspeller wordt geblokkeerd

  Opent u zo’n bestand vervolgens in Kurzweil3000 dan kan de leerling, afhankelijk van wat is aangevinkt, bovenstaande functies niet meer gebruiken.

  • Met de KES-Tools (PDF-to-KES) verloopt het inlezen van spraaksynthese-PDF snel en geautomatiseerd. Het bestand wordt na het inlezen opgeslagen als KES-bestand en kan vervolgens worden geopend met Kurzweil 3000.

   

  LET OP: het blokkeren van internet en e-mail is een computerinstelling.

   


 • Eindtoets PO of CS Eindexamen VO met Alinea

  De spraaksynthese-PDF voor het eindexamen kunt u direct openen in Alinea. Zorg ervoor dat u de laatste nieuwe versie van Alinea heeft geïnstalleerd. Het blokkeren van de woordenboeken en, indien nodig, spellingcontrole kan handmatig in de Alineaomgeving via het slotje rechts onder in het hoofdmenu. De Alinea App is niet geschikt voor het afnemen van de Centrale Eindtoets PO, IEP Eindtoets PO en Eindexamen VO.

  LET OP: het blokkeren van internet en e-mail is een computerinstelling.


 • Eindtoets PO of CS Eindexamen VO met Sprint (Plus)

  De spraaksynthese-PDF voor het eindexamen kunt u direct openen in de Sprintomgeving van Sprint versie 2. Zorg ervoor dat u de laatste nieuwe versie van de Sprint heeft geïnstalleerd. Het blokkeren van de woordenboeken en, indien nodig, spellingcontrole kan handmatig in de Sprintomgeving via bestand > rechten.

  LET OP: het blokkeren van internet en e-mail is een computerinstelling.


 • Kan ik extra USB-sticks huren tijdens de periode van de eindtoets PO en de Eindexamens VO?

  Tijdens de afnameperiode van de eindtoets PO en de Centraal Schriftelijke Eindexamens VO kunt u extra Examen-USB-sticks Kurzweil 3000 versie 14, 15 of 16 huren.

  LET OP: de USB-sticks zijn alleen beschikbaar voor computers met het besturingssysteem Windows. 

  Kurzweil USB-sticks bestellen kan door vóór 1 maart 2020 een e-mail te sturen naar administratie@lexima.nl met daarin de volgende informatie:

  • het aantal USB-sticks
  • versie 14, 15 of 16
  • voor welke periode
  • naam school
  • afleveradres
  • factuuradres
  • naam contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres

  Kosten: €50,- per stuk voor de afnameperiode van de eindtoets PO of de Centraal Schriftelijke Eindexamens VO. De usb-sticks worden half maart 2020 naar u verstuurd. Na de afnameperiode stuurt u de stick aangetekend aan Lexima retour.


Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Trainingen

Onderwijsprofessionals die zijn voorbereid, kunnen hun leerlingen beter begeleiden naar de  eindtoets PO of naar de centraal schriftelijke eindexamens VO.

Tijdens een training van de Lexima Academie wordt de organisatie, begeleiding en omzetting van spraaksynthese-PDF bestanden voor de afname van de centrale eindtoets PO,IEP Eindtoets PO en CSE's VO met Kurzweil 3000 besproken.