Letterstad

Online methode voor passend lees- en spellingonderwijs

Gestructureerde, adaptieve, online methode voor passend lees- en spellingonderwijs in groep 3 en 4.

Letterstad is een systematische methode waarmee al tienduizenden leerlingen hebben leren lezen en spellen. De online versie van Letterstad biedt mogelijkheden om leerlingen die moeite hebben om zich het lezen en schrijven vaardigheden eigen te maken, te ondersteunen. Met instaptoetsen kan het startniveau worden bepaald. De leerling kan zelfstandig in het programma werken. Het programma werkt op de computer en is geschikt voor instructie op het digibord. Er is een  handleiding van de methode en er is een cursus om met het programma te leren werken.

 

Schoolbreed is preventie de meest effectieve aanpak bij lees- en spellingproblemen. Soms is het te laat voor preventie of heeft de preventieve methode onvoldoende effect gehad. Dan kan voor Letterstad worden gekozen. Letterstad is een effectieve methode voor gerichte instructie aan leerlingen met verschillende uitdagingen bij leren lezen en spellen, zoals:

 • Leerlingen die (ondanks preventieve, intensieve, gerichte oefening) zwak scoren op lezen.
 • Nieuwkomers of NT2-leerlingen die met een lees- en/of spellingsachterstand op school komen en extra ondersteuning nodig hebben bij het leren lezen en/of spellen.
 • Leerlingen met een TOS
 • Bij verlengde instructie: Letterstad biedt een systematische aanpak die de leerkracht in staat stelt effectief te differentiëren (groep 2-4 op zorgniveau 2).
 • Ter versterking van het spellingonderwijs: bijvoorbeeld voor scholen met veel taalzwakke leerlingen (voor groep 3-4 op zorgniveau 2).
 • Als remediërende methode: voor de (zeer) zwakke leerlingen bij wie achterstanden ontstaan of de leerlingen die bij de vroege screening gemist werden (voor eind groep 3 en 4 op zorgniveau 3).

Letterstad molens

Achtergrond

Letterstad is de analytisch-synthetische methode die al in 1976 verscheen en een belangrijk stempel op het lees- en spellingonderwijs heeft gedrukt. Het was de eerste methode die consequent vanuit leerpsychologische principes het leesonderwijs opzette. Harmen Kooreman, de man achter Letterstad, introduceerde het hakken en plakken. Letterstad heeft een sterke koppeling tussen het lezen en spellen. Het is een zeer gestructureerde wijze van werken. De online methode is sinds 2014 beschikbaar.

Letterstad leerroutes

Letterstad biedt differentiatiemogelijkheden met vijf leerroutes en verschillende instapniveaus die door de leerkracht of RT’er voor elke leerling individueel kunnen worden bepaald. Letterstad is methode-overstijgend inzetbaar als extra ondersteuning op zorgniveau 2 of 3 (wanneer het ingezet wordt volgens de richtlijnen van het zorgniveau) bij lees- en/of spellingproblemen. De leerling kan de online oefeningen zelfstandig maken, op school en thuis. De leerkracht of RT’er kan diagnostische toetsen afnemen, een eind- of tussendoel bepalen en de vorderingen volgen.

 • Leren lezen-de grondige leerweg
 • Zelfstandig leren lezen – de snelle leerweg
 • Veilig leren lezen - sluit aan op leesmethode Veilig leren lezen (zorgniveau 2 en 3)
 • Remedial Teaching - ondersteuning bij specifieke leesproblemen (zorgniveau 3)
 • Letterbord – spellingmethode (zorgniveau 2 en 3)

Rapportage Letterstad

In Letterstad worden de gegevens bijgehouden van de oefenfrequentie en de oefenduur en van de resultaten van de oefeningen en toetsen. Zo ontstaat een goed inzicht in de inspanningen en de vorderingen van de leerling. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het leerlingendossier bij eventuele verwijzing naar vergoede zorg. Een voorbeeld van de rapportage in Letterstad >>.

Om een beter beeld van letterstad te krijgen kunt u hier enkele demo-oefeningen bekijken. Klik op het plaatje om de demo te starten en zet uw geluid aan om ook de oefening goed te kunnen beluisteren.

Letterstad Leren Lezen Oefening 1.1: au, ei, ui - drie woorden
Letterstad leren lezen Oefening 1.2.1: au, ei, ui – drie woorden
Letterstad demo ui

 Toon mij alle 20 demo-oefeningen, >>