Letterstad

Online methode voor passend lees- en spellingonderwijs

Complete, gedegen, online, ‘evidence based’-methode voor passend lees- en spellingonderwijs in groep 3 t/m 5.

Letterstad is een systematische en complete methode waarmee al tienduizenden leerlingen hebben leren lezen en spellen. De online versie van Letterstad biedt optimale mogelijkheden om leerlingen die moeite hebben om zich deze vaardigheden eigen te maken, te ondersteunen. Met de instaptoets kan het startniveau worden bepaald. De leerling kan zelfstandig in het programma werken. Het programma werkt op computer en is geschikt voor instructie op het digibord. Er is een uitgebreide online uitleg van de methode en er zijn cursussen om met het programma te leren werken.

Letterbord

 

Achtergrond

Letterstad is de analytisch-synthetische methode die al in 1976 verscheen en een belangrijk stempel op het lees- en spellingonderwijs heeft gedrukt. Het was de eerste methode die consequent vanuit leerpsychologische principes het leesonderwijs opzette. Harmen Kooreman, de man achter Letterstad, introduceerde het hakken en plakken. Letterstad heeft een sterke koppeling tussen het lezen en spellen. Het is een zeer gestructureerde wijze van werken. De online methode is sinds 2014 beschikbaar.

Letterstad leerroutes

Letterstad biedt differentiatiemogelijkheden met vijf leerroutes en verschillende instapniveaus die door de leerkracht of RT’er voor elke leerling individueel kunnen worden bepaald. Letterstad is uitstekend methode-overstijgend inzetbaar als extra ondersteuning op zorgniveau 2 of 3 bij lees- en/of spellingproblemen. De leerling kan de online oefeningen zelfstandig maken, op school en thuis. De leerkracht of RT’er kan diagnostische toetsen afnemen, een eind- of tussendoel bepalen en de vorderingen volgen.

  • Leren lezen-de grondige leerweg
  • Zelfstandig leren lezen – de snelle leerweg
  • Veilig leren lezen - sluit aan op leesmethode Veilig leren lezen (zorgniveau 2 en 3)
  • Remedial Teaching - ondersteuning bij specifieke leesproblemen (zorgniveau 3)
  • Letterbord – spellingmethode (zorgniveau 2 en 3)

Rapportage Letterstad

In Letterstad worden de gegevens bijgehouden van de oefenfrequentie en de oefenduur en van de resultaten van de oefeningen en toetsen. Zo ontstaat een goed inzicht van de inspanningen van de leerling en de vorderingen. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het leerlingendossier bij eventuele verwijzing voor diagnostiek dyslexie. Een voorbeeld van de Letterstad rapportage >>.

Letterstad letterflats

Schoolbreed is preventie de meest effectieve aanpak bij lees- en spellingproblemen. Soms is het te laat voor preventie of heeft de preventieve methode onvoldoende effect gehad. Dan kan heel goed Letterstad worden ingezet. Letterstad is een effectieve methode voor gerichte instructie aan leerlingen met verschillende uitdagingen bij leren lezen en spellen, zoals:

  • Leerlingen die (ondanks preventieve, intensieve, gerichte oefening) zwak scoren op lezen.
  • Nieuwkomers of NT2-leerlingen die met een lees of spellingsachterstand op school komen en extra ondersteuning nodig hebben bij het leren lezen en/of spellen.
  • Bij verlengde instructie: Letterstad biedt een systematische aanpak die de leerkracht in staat stelt effectief te differentiëren (groep 2-4 zorgniveau 2).
  • Ter versterking van het spellingonderwijs: bijvoorbeeld voor scholen met veel taalzwakke leerlingen (groep 4-5 zorgniveau 2).
  • Als remediërende methode: voor de (zeer) zwakke leerlingen bij wie achterstanden ontstaan of de leerlingen die bij de vroege screening gemist werden (eind groep 3-5 zorgniveau 3).

Letterstad molens

Om een beter beeld van letterstad te krijgen kunt u hier enkele demo-oefeningen bekijken. Klik op het plaatje om de demo te starten en zet uw koptelefoon op om ook de oefening goed te kunnen beluisteren.

Letterstad Leren Lezen Oefening 1.1: au, ei, ui - drie woorden

Letterstad ei

 

 

 

 

Letterstad leren lezen Oefening 1.2.1: au, ei, ui – drie woorden

Letterstad demo ui

 

 

 

 

Toon mij alle 30 demo-oefeningen, >>