Flits! Tutorlezen

Flits! Tutorlezen is een methode-onafhankelijk en computergestuurd Flitsprogramma waarmee op een effectieve manier het automatiseren van het leesproces op woordniveau wordt bevorderd.
Flits! Tutorlezen is zo ontworpen dat leerlingen, samen met een tutor (bijvoorbeeld een medeleerling) helemaal zelfstandig kunnen oefenen. Op deze manier wordt passend leesonderwijs geboden en de leerkracht ontlast.

Het programma bevat meer dan 5.000 woorden en door te oefenen met Flits! Tutorlezen verbetert de leessnelheid en nauwkeurigheid van zwakke en matige lezers. Afhankelijk van de leesvaardigheid van een kind worden de woorden op het scherm klank voor klank, als heel woord of gesplitst aangeboden. Alle woorden zijn ook ingesproken. Deze beluister-optie wordt in de praktijk vooral gebruikt bij woorden, die de leerling onvoldoende beheerst.

Flits! Tutorlezen is vooral bedoeld voor kinderen die extra oefening nodig hebben om vlot te leren lezen en kan ingezet worden voor leerlingen vanaf halverwege groep 3 tot en met groep 8. Omdat het programma simpel te bedienen is, helpt het scholen om voor deze leerlingen voldoende oefentijd te realiseren, zonder extra leerkracht-belasting.  

Flits! Tutorlezen onderscheidt zich vooral van veel andere programma’s door de compleetheid en het bedieningsgemak, zodat effectief oefenen op woordniveau gegarandeerd kan worden.

      Webshop

Interesse in een Bovenschoolse stichtingsbrede aanschaf? Mail dan naar consultancy@lexima.nl voor een offerte op maat.

Flits! tutorlezen is bedoeld voor leerlingen vanaf midden groep 3 tot en met groep 8 die extra ondersteuning kunnen gebruiken bij het geautomatiseerd lezen op woordniveau. Het programma kan ingezet worden op zorgniveau 2 (niet-professionele tutors), maar kan ook onderdeel uitmaken van de invulling op zorgniveau 3 (professionele tutors). Gemiddeld genomen valt ongeveer 25% van de leerlingen uit de klas binnen de doelgroep (de D- en E-lezers).

  • Wanneer een leerling heeft gewerkt met Bouw!, maar na afronding van dit programma toch een D- of E-lezer is, zou het programma Flits! tutorlezen als geschikt vervolg kunnen dienen.
  • Leerlingen die nog hakken en plakken bij het lezen.
  • Leerlingen die na Bouw! nog moeite  hebben met geautomatiseerd lezen.

Flits! Tutorlezen start met woorden op m-k-m niveau die klank-voor-klank aangeboden kunnen worden of als ‘heel woord’.

Door de keuze uit meerdere leessnelheden wordt gewerkt met het uitgangspunt 'eerst nauwkeurig, dan snel'. 

Er zijn acht modules met diverse woorden, zodat stap voor stap elke leesmoeilijkheid aangeboden wordt. De inhoud van de modules is dusdanig opgebouwd dat automatisch herhaling wordt geboden, totdat het kind de betreffende leesvaardigheid beheerst. 

Het programma biedt automatische instelmogelijkheden qua leestempo en leesoefeningen. 

Flits! Tutorlezen registreert de resultaten van elk kind, waardoor leerkrachten een overzichtelijke rapportage in kunnen zien over de leesvorderingen en leesmoeilijkheden van het kind. Een rapportage kan aanleiding zijn om het programma, eventueel tijdelijk, handmatig aan te passen op leesoefeningen en leessnelheid, zodat tempo en oefeningen steeds passen bij een individuele leerling. Rapportages kunnen door een school ook gebruikt worden om een bespreking te houden over leesproblematiek en specifieke hulp voor een kind. De rapportages leveren een bijdrage aan de vereisten om te voldoen aan de invulling van zorgplicht op niveau 2 en 3.

Flits! tutorlezen is geoptimaliseerd voor gebruik in de browser Google Chrome.

Maak kennis met Flits!

 Demo

Demo aanvragen

Trainingen

Kom naar een gratis demonstratie om kennis te maken met Flits! of haal meer uit Flits! met een training voor onderwijsprofessionals

Bent u dyslexiebehandelaar? Lees hier meer over het speciale aanbod voor dyslexiebehandelaars, inclusief de mogelijkheid om dyslexiesoftware gratis in te zetten tijdens de behandeling.