Dexlex

Product informatie

Dexlex is een online individuele methode voor leerlingen met spellingproblemen en dyslexie. Leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag met oefeningen op klankherkenning, klankonderscheid en spelling. De leerling oefent altijd zelfstandig op zijn eigen niveau, de leerkracht hoeft nooit oefeningen klaar te zetten. De leerkracht of ouder monitort de resultaten via een uitgebreid overzicht. 

Waarom Dexlex?

Door het gebruik van woordbeelden, visuele- en auditieve ondersteuning, klankherkenning en –verwerking worden verschillende onderdelen van de hersenen die te maken hebben met het leren van taal gestimuleerd. Dit zorgt ervoor dat kinderen in gesproken taal sneller letters en klanken kunnen herkennen, vervolgens wordt geoefend met spellingregels om ook de juiste schrijfwijze van de woorden te leren. Ook wordt de woordenschat van uw kind vergroot door met duizenden unieke woorden te oefenen.

 

Particulier       Scholen

Interesse in een Bovenschoolse stichtingsbrede aanschaf? Mail dan naar consultancy@lexima.nl voor een offerte op maat.

Zo werkt Dexlex

Aan de hand van een intake toets wordt het spelling niveau en niveau van klankherkenning bepaald. De toets houdt rekening met het startniveau van de leerling door het groepsniveau mee te nemen. Na afloop van de toets wordt er een individueel programma voor de leerling klaargezet. Hierbij wordt spelling, klankherkenning en klankonderscheid afwisselend geoefend. Docenten of ouders hoeven dus geen oefeningen klaar te zetten, maar monitoren alleen. Leerlingen krijgen alle spellingregels (m.u.v. werkwoordspelling) van de basisschool automatisch voorgeschoteld.

De spellingsregels die geleerd moeten worden per groep zijn landelijk vastgesteld door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). De veel gebruikte spellingmethoden zijn hierop gebaseerd. Dexlex voegt gedurende het jaar automatisch nieuwe spellingsregels toe en baseert zich daarbij op de volgorde die bij de meest gebruikte spellingsmethoden wordt gehanteerd. Tijdens het werken met Dexlex kan uw kind werken op zijn eigen niveau, maar er wordt ook telkens nieuwe lesstof toegevoegd. Bij Dexlex krijgt uw kind dus ook alle nieuwe stof van de groep in zijn oefenprogramma terug. Het is belangrijk om op school te overleggen dat uw kind werkt met Dexlex. Wellicht kunnen zij met de resultaten meekijken of extra ondersteuning geven waar nodig.

Klik hier voor het aanvragen van de 30 dagen proefperiode >>

Dexlex en BLOON

Gebruikt u Dexlex voor de zorgleerlingen, maar bent u nog op zoek naar een programma dat door de hele klas kan worden gebruikt voor spelling. BLOON biedt daar een oplossing voor.

BLOON is een methode-onafhankelijk programma om spelling mee te oefenen. Er kan gebruik gemaakt worden van bestaande woordenlijsten, maar leerkrachten/begeleiders kunnen ook eigen lijsten maken. Hierdoor kan de stof die in de klas behandeld is, direct worden geoefend met BLOON.

BLOON wordt gebruikt voor leerlingen van groep 3 t/m groep 8 en kan ingezet worden op zorgniveau 2. Leesspecialisten en RT'ers kunnen BLOON ook inzetten om zwakke spellers zoveel mogelijk visuele woordbeelden te laten inprenten. Deze woordbeelden worden door de leerlingen zelf auditief ondersteund omdat ze de woorden hardop lezen.

De letters van BLOON staan voor: 

 Demo

Demo aanvragen

 

Trainingen

Lexima biedt uitgebreide ondersteuning voor scholen die met Dexlex werken. Wij geven individueel advies aan geïnteresseerden, voor diegene die goed willen leren werken met Dexlex. 

Kom naar een gratis demonstratie om kennis te maken met Dexlex of haal meer uit Dexlex met de demonstratie/training.

De training is bedoeld voor onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij de ondersteuning van leerlingen met spellingproblemen.

Veelgestelde vragen Dexlex

 • Voor wie is Dexlex bedoeld?

  Dexlex is bedoeld voor kinderen die achterlopen op spelling ten opzichte van het te verwachten niveau op basis van de groep waarin uw kind zit. Daarnaast kan Dexlex ook goed helpen bij volwassenen die nog problemen hebben met spelling. Het bevat oefeningen voor alle spellingregels van het Nederlands met uitzondering van de werkwoordspelling.

 • Hoe ontzorgt Dexlex ouders (en leerkrachten)?

  Ouders ervaren het als een grote zorg als hun kind meer problemen heeft met spelling, en/of lezen ten opzichte van de leeftijd en de ontwikkeling dat van het kind verwacht zou mogen worden. Dexlex biedt een unieke methode waarmee ouders hun kinderen zelfstandig kunnen laten werken aan het verbeteren van spelling, lezen en woordkennis. Dit kan op iedere willekeurige PC, tablet of Chromebook zonder Dexlex te hoeven installeren. Het overzicht van de resultaten in het familie-account zorgen ervoor dat ouders op een duidelijke manier de vorderingen van hun kind kunnen bijhouden.

 • Ik heb meer kinderen met dyslexie of leesproblemen. Kunnen ze gebruik maken van hetzelfde abonnement?

  Omdat Dexlex voor elk kind een eigen programma samenstelt aan de hand van een intake test, is het niet mogelijk om meerdere kinderen gebruik te laten maken van één abonnement. U kunt voor elk kind een apart abonnement afsluiten en deze (laten) toevoegen aan uw familie-abonnement. (Op die manier heeft u vanuit 1 account inzicht in meerdere kinderen.)

  Dexlex in de webshop bekijken >>

 • Hoe werkt Dexlex?

  Dexlex begint met een intake test om vast te stellen wat het niveau is van de spellingregels en klankherkenning. Aan de hand van de resultaten op de intake test wordt een individueel oefenprogramma samengesteld. Door gebruik te maken van oefeningen met klanken en spellingsregels met auditieve- en visuele ondersteuning zorgt Dexlex voor de beste aanpak bij een spellingachterstand. Doordat uw kind bezig is met schrijven en taal, kan het ook zijn dat kinderen hierdoor weer beter gaan lezen.

 • Hoe lang duurt de intake test?

  De duur van de intake varieert per kind en is onder andere afhankelijk van de leeftijd, de groep en het werktempo/typetempo van uw kind. Gemiddeld duurt de intake test zo’n 45-60 minuten. Aangeraden wordt om de test in kleine deeltjes aan te bieden van bijvoorbeeld 15 minuten. Op elk moment kan de intake test worden afgebroken, de resultaten worden bewaard en uw kind kan de volgende keer gewoon verder met de intake waar hij of zij was gebleven.

 • Waarin is Dexlex anders dan andere methodes?

  Door het gebruik van woordbeelden, visuele- en auditieve ondersteuning, klankherkenning en –verwerking worden verschillende onderdelen van de hersenen die te maken hebben met het leren van taal gestimuleerd. Daarnaast wordt de woordenschat van uw kind vergroot door met duizenden unieke woorden te oefenen.

 • Welke spellingsregels oefent mijn kind met Dexlex?

  Dexlex test de kennis van de spellingsregels die uw kind gezien de groep zou moeten kennen. De spellingsregels die geleerd moeten worden per groep zijn landelijk vastgesteld door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Dexlex houdt rekening met het instapmoment van een nieuwe gebruiker gedurende het jaar en stemt daar het aanbod van de spellingsregels op af. Gedurende het jaar voegt Dexlex automatisch nieuwe spellingsregels toe en baseert zich daarbij op de volgorde die bij de meest gebruikte spellingsmethoden wordt gehanteerd.

 • Is Dexlex te gebruiken naast de lees- en spellingmethodes op school?

  Ja, de spellingsregels die geleerd moeten worden per groep zijn landelijk vastgesteld door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). De veel gebruikte spellingmethoden zijn hierop gebaseerd. Dexlex voegt gedurende het jaar automatisch nieuwe spellingsregels toe en baseert zich daarbij op de volgorde die bij de meest gebruikte spellingsmethoden wordt gehanteerd. Tijdens het werken met Dexlex kan uw kind werken op zijn eigen niveau, maar er wordt ook telkens nieuwe lesstof toegevoegd. Bij Dexlex krijgt uw kind dus ook alle nieuwe stof van de groep in zijn oefenprogramma terug. Het is belangrijk om op school te overleggen dat uw kind werkt met Dexlex. Wellicht kunnen zij met de resultaten meekijken of extra ondersteuning geven waar nodig.

 • Worden de spellingsregels ook uitgelegd binnen Dexlex?

  Kinderen oefenen binnen Dexlex uitsluitend met spellingsregels die ze –gezien de groep waarin ze zitten- al zouden moeten beheersen. Mocht uw kind echter vergeten zijn hoe de spellingsregel werkt, dan is er voor deze spellingsregel een geschreven en gesproken uitleg beschikbaar.

 • Hoe lang moet er geoefend worden?

  Het is belangrijk dat uw kind regelmatig oefent. We raden aan om per week vier maal 15 minuten te oefenen, of 3 keer 20 minuten. Vooral de regelmaat en consequent oefenen is hierbij van belang.

 • Waar vind ik de resultaten van mijn kind?

  Wanneer u inlogt in het familie-account kunt u in het dashboard op “kinderen” klikken (linksboven in het scherm). Er verschijnt een lijst van uw kinderen die werken met Dexlex. Klik op het grafiekje voor de naam van uw kind. Na het afnemen van de intake test zullen de resultaten hier te vinden zijn. Ook in het account van uw kind staan de resultaten van de intake test. Klik in het account op de naam van het kind (rechtsboven) en vervolgens op “Test resultaten”. Let op: de voortgang van het oefenen is alleen terug te vinden in het familie-account (of bij oefenen via school, in het schoolaccount).

 • Waarom oefent mijn zoon of dochter veel met dezelfde spellingregel (of klanken)?

  Uit onderzoek is gebleken dat herhaling heel goed is voor kinderen met spelling- en/of leesproblemen of dyslexie. Hoe vaker uw kind een woord ziet, hoe beter uw kind het woord kan onthouden en dus goed zal spellen of lezen. Binnen Dexlex worden oefeningen met spellingmoeilijkheden (maar ook klankherkenning en klankonderscheid) op vijf verschillende niveaus aangeboden. Dit zorgt ervoor dat uw kind stap voor stap een woord zelf leert schrijven, en daarnaast ook voldoende herhaling heeft gehad om de woorden met de juiste schrijfwijze in het hoofd te krijgen.

 • Kan mijn kind ook “vast” komen te zitten binnen een oefening?

  Nee, omdat het systeem adaptief is. Het niveau van de spellings- en klank-oefeningen wordt aangepast aan de vorderingen die uw kind maakt. Maakt uw kind teveel fouten, dan biedt het programma een makkelijker niveau aan. Mocht uw kind niet meer weten hoe een spellingsregel werkt dan is er altijd uitleg beschikbaar in de bij de spellingsregel behorende uitleg. De uitleg is zowel gesproken als in tekst beschikbaar.

 • Dexlex is adaptief. Wat betekent dit?

  Het systeem houdt automatisch de resultaten en vorderingen bij en selecteert op basis hiervan de nieuwe oefeningen. Kinderen krijgen zo altijd de juiste oefeningen op het voor hen relevante niveau, waardoor ze gemotiveerd blijven en sneller vooruitgang kunnen boeken.

 • Voor wie kan Dexlex worden ingezet?

  Dexlex is bedoeld voor leerlingen met lees- en/of spellingproblemen. Het bevat alle spellingregels, met uitzondering van werkwoordspelling. Het kan ingezet worden vanaf groep 4 bij leerlingen die kunnen typen. Ook bij volwassenen met een spellingproblemen kan Dexlex goed ingezet worden.

 • Hoe werkt Dexlex (onderwijs)?

  Dexlex begint met een intake test om vast te stellen wat het niveau is van de spellingregels en klankherkenning. Aan de hand van de resultaten op de intake test wordt een individueel oefenprogramma samengesteld. Door gebruik te maken van oefeningen met klanken en spellingsregels met auditieve- en visuele ondersteuning zorgt Dexlex voor de beste aanpak bij een spellingachterstand.

 • Werkt Dexlex ook op de iPad of tablet?

  Dexlex werkt op ieder PC, tablet of Chromebook zonder Dexlex te hoeven installeren. Het enige dat nodig is, is een werkende internetverbinding en eventueel een koptelefoon om het geluid goed te kunnen horen.

 • Hoe werkt de intake test?

  Nadat er een account is aangemaakt en de groep waarin de leerling zit correct is aangegeven kan de intake test worden gemaakt. Dexlex vraagt de voorkeuren in lettertype en letterkleur uit. Vervolgens wordt de klankherkenning en spelling getest. Omdat het niet voor alle leerlingen makkelijk is om langere tijd de aandacht vast te houden kan op elk moment de intake test worden afgebroken. De resultaten worden  bewaard en de leerling kan de volgende keer gewoon verder met de intake waar het was gebleven.

  Als de gehele intake test is afgerond kunt u de resultaten meteen terugvinden onder “Resultaten” in het account van de begeleider.

 • Hoe lang duurt de intake test (onderwijs)?

  De duur van de intake varieert per leerling en is onder andere afhankelijk van de leeftijd, de groep en het werktempo/typetempo van de leerling. Gemiddeld duurt de intake test zo’n 45-60 minuten. Aangeraden wordt om de test in kleine deeltjes aan te bieden van bijvoorbeeld 15 minuten. Op elk moment kan de intake test worden afgebroken, de resultaten worden bewaard en de leerling kan de volgende keer gewoon verder met de intake waar hij of zij was gebleven.

 • Waarin is Dexlex anders dan andere methodes (onderwijs)?

  Door het gebruik van woordbeelden, visuele- en auditieve ondersteuning, klankherkenning en –verwerking worden verschillende onderdelen van de hersenen die te maken hebben met het leren van taal gestimuleerd. Daarnaast wordt de woordenschat van de leerlingen vergroot door met duizenden unieke woorden te oefenen.

 • Welke spellingsregels oefent mijn leerling met Dexlex?

  Dexlex test de kennis van de spellingsregels die de leerling gezien de groep zou moeten kennen. De spellingsregels die geleerd moeten worden per groep zijn landelijk vastgesteld door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Dexlex houdt rekening met het instapmoment van een nieuwe gebruiker gedurende het jaar en stemt daar het aanbod van de spellingsregels op af. Gedurende het jaar voegt Dexlex automatisch nieuwe spellingsregels toe en baseert zich daarbij op de volgorde die bij de meest gebruikte spellingsmethoden wordt gehanteerd.

 • Is Dexlex te gebruiken naast andere lees- en spellingmethodes?

  Ja, de spellingsregels die geleerd moeten worden per groep zijn landelijk vastgesteld door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). De veel gebruikte spellingmethoden zijn hierop gebaseerd. Dexlex voegt gedurende het jaar automatisch nieuwe spellingsregels toe en baseert zich daarbij op de volgorde die bij de meest gebruikte spellingsmethoden wordt gehanteerd. Met Dexlex kunnen leerlingen op hun eigen niveau aan de slag, maar krijgen in de loop van het jaar ook de nieuwe lesstof aangeboden. Dexlex zorgt er dus voor dat lesstof die nog niet op niveau zit, maar ook nieuwe lesstof wordt ingeoefend.

 • Heeft een leerling die met Dexlex werkt geen enkele ondersteuning nodig in Dexlex?

  Dexlex is geheel adaptief. Na de intake wordt een individueel programma samengesteld en oefent de leerling met de spellingsregels die het gezien de huidige groep zou moeten beheersen. Na iedere oefening van de leerling wordt het individuele oefenprogramma aangepast op de laatste resultaten.

  De leerkracht of de IB-er moet wel de resultaten monitoren. Als de hoeveelheid fouten hiertoe aanleiding geeft kan hierop een interventie door de leerkracht of IB-er plaatsvinden. Voor de motivatie van een leerling is het goed om wekelijks aandacht voor de inzet en de vorderingen te hebben.

 • Worden de spellingsregels ook uitgelegd binnen Dexlex (school)?

  Leerlingen oefenen binnen Dexlex uitsluitend met spellingsregels die ze –gezien de groep waarin ze zitten- al zouden moeten beheersen. Mocht een leerling echter vergeten zijn hoe de spellingsregel werkt, dan is er voor deze spellingsregel een geschreven en gesproken uitleg beschikbaar die methode onafhankelijk is. Deze is vooral gericht op het woordbeeld.

 • Hoe lang moet er geoefend worden (school)?

  Het is belangrijk dat de leerling regelmatig oefent. We raden aan om per week vier maal 15 minuten te oefenen, of 3 keer 20 minuten. Leerlingen hebben een eigen account en kunnen ook thuis oefenen. Vooral de regelmaat is hierbij van belang.

 • Waar vind ik de resultaten van de leerling?

  Wanneer u inlogt in het begeleider of schoolaccount kunt u in het dashboard op “leerlingen” klikken (linksboven in het scherm). Er verschijnt een lijst van alle leerlingen die onder uw account vallen. Klik bij de desbetreffende leerling op het grafiekje voor de naam. Na het afnemen van de intake test zullen de resultaten hier te vinden zijn.

   

 • Welke cursus of lezing kan ik volgen over Dexlex?

  Speciaal voor IB’ers en leerkrachten die meer willen weten over spellingstrategieën en spellingprogramma’s zoals Dexlex en BLOON is er een Masterclass Spelling met BLOON en Dexlex. Gastspreekster Dr. Ria Kleijnen komt vertellen over haar spellingonderzoek. Daarnaast maakt u kennis met de programma’s Dexlex en BLOON; er zullen hierbij verdiepende opdrachten worden aangeboden.

  Ook op uw locatie kunnen trainingen en lezingen worden verzorgd. Voor meer informatie over de Masterclass Spelling en over lezingen en trainingen op uw locatie, zie http://www.leximaacademie.nl/onderwijsprofessionals/professionaliseren/masterclass-spelling-met-bloon-en-dexlex