Bouw! interventieprogramma ter voorkoming van leesproblemen

Effectief voorkomen van leesproblemen

Bouw! is het unieke computergestuurde interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 kunnen worden voorkomen. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Ouders, grootouders, oudere leerlingen of vrijwilligers kunnen als tutor fungeren.  

 • wetenschappelijk bewezen effectief interventieprogramma
 • ruim 60% minder leerlingen met leesproblemen en dyslexie
 • is onafhankelijk naast andere leesmethodes te gebruiken
 • voorkomt onnodige doorverwijzing naar de (vergoede) zorg
 • draagt bij aan fikse kostenbesparingen
 • scholen die met Bouw! werken voldoen aan de eisen van zorgniveau 3 voor doorverwijzing naar diagnostiek dyslexie (bron: Masterplan Dyslexie en Kwaliteitsinstituut Dyslexie).
 • Bouw! werkt ook op IPad

Bouw! op Ipad

 

 

De ontwikkeling van Bouw! was een samenwerkingsproject van de Universiteit van Amsterdam, het onderwijsadviesbureau Het ABC en Lexima.

Motiverende online oefeningen

Bouw! bestaat uit ruim vijfhonderd goed gestructureerde online lessen voor het aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof, voorzien van heldere instructies voor de tutor. De online oefeningen passen zich aan het tempo van de leerling aan. Toetsen en rapportages maken de vooruitgang zichtbaar.  

 

Wetenschappers van de UvA hebben aangetoond dat de combinatie van gestructureerde computeroefeningen met gerichte ondersteuning van de tutor, zeer effectief is. lees meer

Als Bouw! goed wordt geïmplementeerd levert deze interventie de individuele begeleiding die voorgeschreven staat in het Protocol Leesproblemen en Dyslexie al vanaf het moment dat het mis dreigt te gaan tot en met de fase van het kunnen lezen van teksten. 

Bouw! is effectiever dan de 'oude' werkwijze van afwachten tot leesachterstanden zijn ontstaan en dan pas starten met remediëren. 

Door het preventieve karakter van Bouw! wordt volgens Prof. Dr. Aryan van der Leij de onderwijslast bijtijds gespreid. 'Samen met leraren leggen ouders, vrijwilligers en oudere leerlingen daarmee het fundament van alle leren op school, lezen en spelling.'

Lees de Didactief Special Leesproblemen voorkomen 

 

Alle gebruikers van Bouw! krijgen toegang tot de digitale handleiding.

We hebben een aantal gebruikersvragen voor u op een rij gezet. download pdf gebruikersvragen

Systeemeisen

Voor het gebruik van Bouw! moet de computer voldoen aan enkele minimale systeemeisen:

Bouw! werkt optimaal in:

Bouw! werkt ook in de volgende browsers:

Bereslim en Bouw!: logisch vervolg, logische combinatie

Bereslim is gemaakt voor leerlingen van 3 tot 7 jaar. De meeste kinderen profiteren er optimaal van rond de periode aan het eind van groep 1 en aan het begin van groep 2. Maar er zijn ook kinderen die de ontwikkeling, waar Letters in Beweging een beroep op doet, eerder of later doormaken. Mochten er ondanks de hulp van Letters in Beweging twijfels blijven bestaan over letterkennis of het fonemisch bewustzijn, dan is het programma Bouw! het logische vervolg.

 Meer informatie over Bereslim vindt u hier.

Partners in preventie leesachterstanden en laaggeletterdheid met Bouw!

Het programma Bouw! is het meest succesvol wanneer het goed geïmplementeerd wordt op school. Om de implementatie van het programma Bouw! goed te ondersteunen, heeft Lexima met een aantal organisaties een partnerovereenkomst gesloten. Deze partners bieden implementatiebegeleiding Bouw! aan scholen volgens het model dat door Lexima i.s.m. de UvA is ontwikkeld:

Abonnementen Bouw!

Abonnement voor scholen

Het ‘Schoolabonnement’ is speciaal voor u als school samengesteld. U kunt met dit abonnement de leerling met zijn tutor zowel op school als thuis laten werken.

webshop

Abonnement voor behandelaars 

Als behandelaar kunt u uitsluitend een ‘Bouw Schoolabonnement’ inclusief 1 leerling (of vijf leerlingen) licenties voor 1 jaar bestellen. U kunt met dit abonnement de leerling zowel tijdens uw behandeling als thuis met zijn of haar tutor laten werken.

 webshop

Abonnement voor ouders

Het ‘Familieabonnement’ is uitsluitend beschikbaar voor ouders met een, twee of drie licenties voor 1 jaar voor deze familie. U kunt met dit abonnement thuis met behulp van een tutor werken.

 webshop

 

Bouw! Infographic voorkantBouw! infographic achterkant

Meer doen met minder geld

Met het Bovenschools Arrangement Preventie van Leesproblemen met Bouw! kunt u meer doen met minder geld. Het Bouw! interventieprogramma stelt uw scholen in staat om op een evidence based, kosteneffectieve wijze leesproblemen bij risicoleerlingen te voorkomen.

Bovenschools arrangement dyslexie

Vraag en antwoord

 • Is Bouw! bewezen effectief?

  Bouw! helpt onnodige diagnoses dyslexie voorkomen bij meer dan de helft van de leerlingen met een dubbel risico. Bij leerlingen met een enkelvoudig risico - omdat thuis bijvoorbeeld weinig gelezen wordt of vanwege anderstaligheid - kwamen leesproblemen vrijwel geheel niet meer voor na afronding van de oefeningen, in tegenstelling tot groepen leerlingen die geen interventie met Bouw! kregen.

  Lees hier de volledige publicaties:

  Didactief Special Leesproblemen voorkomen 

  Persbericht Promotieonderzoek: preventie leesproblemen leidt tot minder dyslexie

  Samenvatting proefschrift Haytske Zijlstra 'Early grade learning'

 • Hoe weet ik wie in aanmerking komt voor Bouw!

  De leerkracht kan vaak in groep 2 al zien welk kind leesproblemen gaat ontwikkelen. Onderzoeken waarin de ontwikkeling van leerlingen langdurig gevolgd is, hebben aangetoond dat in het bijzonder een lage letterkennis en daarnaast vaak ook een
  zwak fonologisch bewustzijn in groep 2 belangrijke voorspellers zijn van latere leesproblemen (Boets et al., 2010; van der Leij, 2013). Het is dus de taak van school om deze instrumenten te benutten en vroegtijdig te screenen op deze vaardigheden.

  Lees hier volledig artikel  van Haytske Zijlstra en Aryan van der Ley "Begin vroeg met de strijd tegen Leesproblemen"

 • Wanneer start ik met Bouw!

  Wanneer preventie het doel is, zou Bouw! moeten starten halverwege groep 2 en gecontinueerd worden totdat het programma is afgerond.  

 • Wie kan tutor worden?

  Bouw! combineert goed doordachte computerondersteuning met het beproefde middel van de inzet van een tutor die naast het kind zit en aanwijzingen geeft. Deze tutors hoeven geen onderwijsprofessional te zijn, het kunnen ook ouders, grootouders, vrijwilligers of ouderejaars leerlingen zijn.

  Meer informatie voor Ouders en vrijwilligers die Bouw! Tutor willen worden: >>

 • Sluit Bouw! aan bij de voorschriften van het protocol dyslexie?

  Bouw! is een gestandaardiseerd programma dat vroegtijdig en langdurig kan worden ingezet op niveau 3. Er worden (deel)toetsen afgenomen waarmee nagegaan kan worden wat een leerling beheerst. We adviseren om deze tussentoetsen onder supervisie van de leerkracht of de intern begeleider te laten afnemen: zij blijven immers verantwoordelijk voor de beginnende leesontwikkeling van de leerlingen in de klas. Als een leerling ondanks intensief werken met Bouw! geen of nauwelijks vooruitgang laat zien bij tussentijdse observaties en hoofdmetingen, is het op basis van de digitaal opgeslagen gegevens aantoonbaar dat de school heeft voldaan aan zijn zorgplicht op niveau 3 en kan de leerling worden aangemeld voor de vergoedingsregeling dyslexie.

  zie voor meer informatie: Masterplan Dyslexie.

 • Voor wie is Bouw! bedoeld?

  Bouw! is bedoeld voor leerlingen met een risico op leesproblemen. Idealiter wordt er gestart halverwege groep 2 of aan het begin van groep 3. Middels Bouw! wordt aan deze groep intensieve, gerichte en langdurige instructie en ondersteuning gegeven.   

 • Wat is het verschil tussen een licentie en een abonnement?

  Scholen nemen een jaarabonnement per school en een gebruikslicentie per leerling die met Bouw! gaat werken. Datzelfde geldt voor een behandelinstituut. Voor particulieren zijn er voordelige familie-abonnementen voor één of twee jaar beschikbaar voor één, twee of drie kinderen.

  Abonnementsvoorwaarden Bouw!

 • Is Bouw! methode onafhankelijk?

  Bouw! is methode onafhankelijk en kan naast de gebruikte methode ingezet worden. De volgorde voor het aanleren van de letters is een bewuste keuze.

 • Is Bouw! een kosteneffectieve aanpak?

  Begeleid oefenen is het scharnier tussen groepsgewijze instructie en zelfstandige oefening. Leerlingen met extra pedagogischdidactische behoeften zijn sterk afhankelijk van dit proces en de een-op-een basis begeleiding. Dat geldt eens te meer wanneer ze nog jong en onervaren zijn. Precies om deze reden is het interventieprogramma Bouw! ontwikkeld, dat zowel computergestuurd als tutor-ondersteund is. Deze aanpak blijkt niet alleen de resultaten van de instructie en oefening in de klas te overtreffen, maar ook effectiever te zijn dan traditionele individuele remedial teaching.

 • Wie heeft Bouw! bedacht?

  Bouw! is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam (UVA) en werd ondersteund door het ABC, onderwijsadviesbureau in Amsterdam.

   


 • Wat is een bovenschoolse aanpak preventie van leesproblemen?

  Met het Bovenschools Arrangement Preventie van Leesproblemen met Bouw! kunt u meer doen met minder geld. Het Bouw! interventieprogramma stelt uw scholen in staat om op een evidence based, kosteneffectieve wijze leesproblemen bij risicoleerlingen te voorkomen.

  lees meer

 • Hoe vaak moet er per week met Bouw! gewerkt worden?

  Er moet 4 keer in de week geoefend worden, 15 minuten per keer of 3 maal 20 minuten. De meest effectieve manier van leren staat los van het aantal lessen en heeft alles met de regelmaat waarmee gewerkt wordt te maken. 

 • Hoe meld ik een leerling aan?

  Een leerling account wordt aangemaakt in de klantportal van Lexima. Nadat u Bouw! heeft besteld in de webshop, ontvangt u een mail met uitleg hoe u de leerling kunt aanmelden in de webshop. 

 • Hoe meld ik een leerling af?

  In de klantportal kunt u zelf uw Bouw! accounts beheren. Zo kunt u accounts opzeggen, zelf aanmaken of te zijner tijd verlengen.

 • Moet ik een cursus volgen om met Bouw! te kunnen werken?

  Bouw! is geen ingewikkeld programma, in principe wijst het programma de weg voor de tutor. Toch adviseren wij om naar de cursus Bouw! coördinator te komen, zodat u Bouw! volledig kunt implementeren zoals bedoeld en effectief leiding kan geven aan het implementatieproces.

 • Wat is het verschil tussen een school en familie abonnement?

  Met een schoolabonnement kunnen ouders maximaal 3 licenties aanmaken. Met een schoollicentie kunnen er zoveel licenties aangemaakt worden als een school zelf wilt. Bij een schoollicentie betaal je extra voor een overkoepelend account, waarmee je makkelijk  de resultaten van de verschillende leerlingen kunt bekijken.

 • Ik heb een technische vraag

  Als u Bouw! al heeft aangeschaft en een vraag heeft over het gebruik, het installeren of aanmaken van accounts dan kunt u onze veelgestelde vragen voor gebruikers hier bekijken.

  Voor overige technische vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze technische helpdesk. Wij helpen u graag verder.

Staat uw vraag er niet bij? We helpen u graag op weg.

Contact

Bij Lexima Academie kunt u terecht voor trainingen en advies.

Bouw! Coördinator worden?

Wilt u als IB'er, RT'er of leraar gecertificeerd Bouw! Coördinator/Trainer worden, kijk dan op de Lexima Academie website.

Bouw! Tutor worden?

Meer informatie voor Ouders en vrijwilligers die Bouw! Tutor willen worden.

Advies nodig?

Lees hier alles over de bovenschoolse aanpak voorkomen van leesproblemen

Of neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.