Bereslim, digitale prentenboeken en educatieve spellen

BereslimmeBoeken, Letters in Beweging en Samenslim.

Het lespakket Bereslim bestaat uit BereslimmeBoeken, Letters in Beweging en Samenslim. BereslimmeBoeken zijn interactieve animatiefilms van bekende prentenboeken voor kinderen van 3 tot 7 jaar. Deze interactieve films stimuleren de taalontwikkeling van kinderen. Maar ze zijn ook gewoon leuk, want kinderen beleven veel plezier aan de bewegende beelden, de muziek en de geluidseffecten. Kinderen hebben de mogelijkheid om de boeken te bekijken met of zonder vragen.


Er zijn op dit moment 60 BereslimmeBoeken, waaronder verschillende Dikkie Dik boeken, boeken van Max Velthuis, Kleine Muis zoekt een huis en vele andere bekende prentenboeken.

Letters in Beweging

Letters in beweging helpt kinderen bij de allereerste stap richting lezen en schrijven. Het doel is dat kinderen gaan begrijpen dat geschreven letters samen hangen met klanken. Dat die relatie tussen de klank en de letter gemaakt wordt, is een heel belangrijke stap in de leesontwikkeling. Voor volwassenen is het heel vanzelfsprekend dat er een één op één relatie is tussen de klank en een letter, maar voor een kind is dat nog absoluut niet zo. Dat geldt ook voor het feit dat een woord kan worden opgedeeld in verschillende klanken. 
Het programma bestaat uit een reeks van 40 spelletjes, verdeeld in 7 spelgroepen. Het programma oefent achtereenvolgens:

  1. herkennen van de eigen naam in geschreven vorm,
  2. associëren van de beginletter van de naam met de bijbehorende klank en
  3. identificeren van de klank van de beginletter in andere woorden. 

De reeks spellen is zo opgebouwd dat de moeilijkheidsgraad steeds toeneemt. Het kind wordt daardoor stapsgewijs begeleid in zijn of haar ontwikkeling.

Samenslim

Samenslim bestaat uit leuke en leerzame computerspelletjes voor kinderen van 3 tot 5 jaar.
De spelletjes op Samenslim zijn bedoeld om kinderen spelenderwijs goed leergedrag te laten ontwikkelen. Goed leergedrag is een belangrijke voorwaarde voor vooruitgang in de ontwikkeling en - later - optimale resultaten op school. Kinderen ontwikkelen leergedrag door te oefenen met het oplossen van probleempjes. Door ermee aan de slag te gaan, leert een kind zelf te ontdekken hoe het een probleempje handig kan aanpakken. 

Bereslim en Bouw!: logisch vervolg, logische combi

Bereslim is in principe gemaakt voor de kleuterleeftijd. De meeste kinderen profiteren er optimaal van rond de periode aan het eind van groep 1 en aan het begin van groep 2. Maar er zijn ook kinderen die de ontwikkeling, waar Letters in Beweging een beroep op doet, eerder of later doormaken. Mochten er ondanks de hulp van Letters in Beweging twijfels blijven bestaan over letterkennis of het fonemisch bewustzijn, dan is het programma Bouw! het logische vervolg. Met Bouw! wordt er vanaf halverwege groep 2 op intensieve, gestructureerde en speelse wijze gewerkt aan de aanvankelijke leesvoorwaarden. 

Het Schoolpakket Bereslim wordt geleverd als abonnement. Het jaarlijkse abonnementsbedrag houdt rekening met de omvang van het gebruik, door drie bundels te onderscheiden, nl. Bereslim Basis Bundel, Bereslim Samen Leren Bundel en Bereslim Samen Leren Plus Bundel.

Bereslim Basis Bundel
Deze bundel is typisch geschikt voor instellingen die Bereslim op een beperkt aantal computers aanbieden en thuisgebruik van het abonnement niet toestaan. Binnen dit abonnement kan in totaal 6000 keer per abonnementsjaar een BereslimBoek of een spel worden gestart.

Bereslim Samen Leren Bundel
Deze bundel past prima bij instellingen, waar een of meerdere groepen met regelmaat werkt met Bereslim en die het voor de kinderen themagewijs (nu en dan in het jaar) thuis beschikbaar stelt. Binnen dit abonnement kan in totaal 15.000 keer per abonnementsjaar een BereslimBoek of een spel worden gestart.

Bereslim Samen Leren Plus Bundel
Deze bundel is zeer geschikt voor instellingen met meerdere groepen die Bereslim intensief inzetten, zowel in de schoolse als in de thuissituatie. Binnen dit abonnement kan in totaal 30.000 keer per abonnementsjaar een BereslimBoek of een spel worden gestart.

 

Dashboard
Bereslim is voorzien van een dashboard waarmee u dit gebruik zelf kunt inzien. Bereslim zal u bovendien waarschuwen ingeval uw abonnement uitgenut is. U kunt dan beslissen uw abonnement op te waarderen. Opwaarderen betekent dat u het verschilbedrag moet bijbetalen. Aan het opwaarderen zelf zijn geen kosten verbonden.

Bereslim Bundels dienen per vestigingsadres van de instelling te worden afgesloten.

Het Schoolpakket is geschikt voor kinderen van 3 t/m 7 jaar. De meeste kinderen profiteren er optimaal van rond de periode aan het eind van groep 1 en aan het begin van groep 2. Maar er zijn ook kinderen die de ontwikkeling, waar Letters in Beweging een beroep op doet, eerder of later doormaken. Leerkrachten/pedagogisch medewerkers kunnen de voortgang van de kinderen monitoren, meten en analyseren. Ook voor peuterspeelzalen/peuterscholen, kinderopvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).