Audio Notetaker voor gemakkelijk aantekeningen maken

Noteer met geluid, tekst en beeld

Lukt het je ook soms niet om tijdens een les of een vergadering alles te noteren wat je eigenlijk wil onthouden? Of snap je soms je eigen aantekeningen niet meer? Kon je de tekst nog maar eens horen terwijl je de grafiek bekijkt...

Met Audio Notetaker heb je die mogelijkheid: je neemt gesproken tekst op en voegt er achteraf kleurcodes, afbeeldingen en extra notities aan toe in een duidelijk schema.

Audio Notetaker is een softwarepakket dat geluidsnotities visueel weergeeft als tijdsbalkjes. Je kunt de balkjes herschikken en aanvullen met extra geluids-, tekst- en beeldfragmenten. Met al deze informatie samen krijg je zeer uitgebreide en gestructureerde notities, terwijl je je niet kunt vergissen bij het opschrijven van de tekst.

 • efficient door snellere, betere en completere notities
 • geschikt voor PC en Mac
 • stimuleert actief leren
 • maakt onafhankelijk

Download Productfolder 

 

Start met een geluidsopname

Audio Notetaker begint met de analyse van een geluidsopname: een les of een college die je rechtstreeks met de software op je computer, dictafoon of smartphone opneemt. Of je gebruikt een eerder bewaarde opname die je naar je computer kopieert. Ook het geluid dat uit de computer komt kan worden opgenomen. Dit is handig voor het opnemen van lessen uit een ELO, YouTube filmpjes, webinars en video conferenties.

De software deelt het geluidsbestand op in stukken en laat die op het scherm verschijnen als balkjes. Met die balkjes kun je verder aan de slag: je geeft ze structuur door ze van kleuren te voorzien, belangrijke secties te markeren en er de minder belangrijke stukken uit te verwijderen.

Vul aan met extra info

Wil je nog extra informatie toevoegen, dan kun je de balkjes aanvullen met kernwoorden, teksten, PowerPoint-dia's of pdf-pagina’s. 

Je kunt ook gesproken tekst toevoegen, tekst erbij typen en links toevoegen naar websites of naar andere bestanden op je computer. Het geheel wordt overzichtelijk weergegeven in een tabel.

 

Het resultaat: heldere en uitvoerige notities

De voordelen van het programma zijn legio:

 • Door de geluidsopname beschik je over accurate notities.
 • Je kunt je tijdens de voordracht of de les volledig concentreren op luisteren en begrijpen, en de notities pas later maken.
 • De geluidsopnames kun je herbeluisteren: met de markeringen kun je de belangrijkste stukken aanduiden.
 • Je nota’s zijn erg volledig, doordat je de originele tekst kunt aanvullen met beeld en tekst.

Bekijk ook onderstaande demovideo:

YouTube instructiefilm

Voor op school of op het werk

Audio Notetaker is een nuttig hulpmiddel om makkelijker te noteren en tegelijkertijd te luisteren, of om eerder gemaakte aantekeningen te bekijken, zowel thuis, op school of op het werk.

Audio Notetaker kan iedereen helpen om beter aantekeningen te maken. Een 
groot verschil zal Audio Notetaker maken voor mensen die

 • moeite hebben om schriftelijk te noteren
 • problemen ondervinden om dingen te onthouden of om zich te concentreren
 • de spreker moeilijk kunnen horen
 • moeite hebben met organiseren en time management
 • een andere leerstijl hebben
 • specifieke leerproblemen ondervinden
 • afstandsonderwijs volgen
 • langere tijd afwezig zijn wegens ziekte.