Dymphe Laan

Dymphe Laan
Orthopedagoog, docent
dymphe.laan@lexima.nl 

 

In 2017 ben ik aan de slag gegaan bij Lexima. Onlangs ben ik afgestudeerd als orthopedagoog. Vanuit deze achtergrond versterk ik het team Educatie en Onderwijsadvies als docent-trainer. Ik kijk ernaar uit om mijn eigen kennis als ervaringsdeskundige met dyslexiesoftware in te zetten en te delen met leerlingen en onderwijsprofessionals. Wellicht kom ik u in de toekomst tegen!

Lexima Academie is een erkende onderwijsinstelling ingeschreven in het CRKBO en CEDEO erkenning. Deskundige aanpak, klantgerichtheid en hulp op maat zijn onze uitgangspunten bij het geven van advies aan scholen en behandelaars bij de aanschaf en implementatie van dyslexie ICT hulpmiddelen. 

Lexima Academie wordt bemand door psychologen en orthopedagogen met ervaring in het onderwijsveld, de diagnostiek en/of behandeling van kinderen met lees- en spellingproblematiek. Hun speciale kennis van ICT-hulpmiddelen willen ze graag uitdragen in de professionele, praktijkgerichte trainingen zoals vaardigheidstrainingen (ook op locatie) en de hoog gekwalificeerde verdiepende trainer- en implementatiecursussen.

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 033 434 80 00. 
U kunt ook een e-mail sturen naar educatie@lexima.nl