Debby Merema

Debby Merema
Orthopedagoog,onderwijsadviseur docenten
debby.merema@lexima.nl 

In mijn studie orthopedagogiek heb ik gekozen voor de richting Leer- en Onderwijsproblemen. Na mijn afstuderen ben ik werkzaam geweest als onderzoeker/behandelaar dyslexie in het basisonderwijs. Ook heb ik me ingezet voor middelbare scholieren die extra ondersteuning nodig hebben in het onderwijs.
Bij Lexima hoop ik het team te versterken met mijn kennis en enthousiasme!

Lexima Academie is een erkende onderwijsinstelling ingeschreven in het CRKBO en CEDEO erkenning. Deskundige aanpak, klantgerichtheid en hulp op maat zijn onze uitgangspunten bij het geven van advies aan scholen en behandelaars bij de aanschaf en implementatie van dyslexie ICT hulpmiddelen. 

Lexima Academie wordt bemand door psychologen en orthopedagogen met ervaring in het onderwijsveld, de diagnostiek en/of behandeling van kinderen met lees- en spellingproblematiek. Hun speciale kennis van ICT-hulpmiddelen willen ze graag uitdragen in de professionele, praktijkgerichte trainingen zoals vaardigheidstrainingen (ook op locatie) en de hoog gekwalificeerde verdiepende trainer- en implementatiecursussen.

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 033 434 80 00. 
U kunt ook een e-mail sturen naar educatie@lexima.nl