Met Boekies passend leesonderwijs voor iedereen

Met Boekies passend leesonderwijs voor iedereen

Nu de leerlingen weer terug op school zijn, is een rijke leesomgeving belangrijker dan ooit. Dit betekent dat het tijd is om vol inzetten op goed leesonderwijs. Goed leesonderwijs bestaat uit een combinatie van dagelijks vrij lezen, voorlezen en aandacht voor leesmotivatie.

Uit analyses van Cito blijkt dat vooral de leerlingen uit groep 3 het tijdens de schoolsluiting zwaar te voorduren hebben gehad. En dat terwijl er juist in deze groep de basis wordt gelegd voor het lezen. Deze groep verdient de volle aandacht.

Leesplezier sitmuleren

Boekies geeft die impuls door leesbevordering te integreren in het onderwijs. Denk hierbij niet alleen aan de inzet van Boekies in groep 3, maar zet het in bij alle leerlingen. Zodra een leerling met plezier leest, maken zij meer leeskilometers en zal de ontwikkeling met sprongen vooruit gaan. Zorg er dus voor dat leerlingen gemotiveerde lezers worden!

In Boekies vinden leerlingen gemakkelijk het boek dat aansluit bij hun interesses, leeftijd en leesniveau. Tijdens het lezen kan de leerling bijvoorbeeld de leesliniaal gebruiken of voorleesfunctie activeren.

Doordat het boek nooit is uitgeleend, kunnen meerdere leerlingen hetzelfde populaire boek lezen. Als zij met elkaar over een populair boek praten worden anderen gestimuleerd om ook dat ene boek te gaan lezen. Dit zorgt voor meer leesplezier omdat de leerlingen hun leeservaringen kunnen delen met elkaar.

Als leerkracht kan je de leerlingen nog meer motiveren door wekelijks aandacht aan leesbevorderingsactiviteiten te besteden.

Lesideeën nodig? Kijk dan eens op Boekies Plein, hier staat ook meer informatie over de wetenschappelijke achtergrond van leesbevordering.

Probeer Boekies nu gratis uit!

Werk met Boekies aan leesbevordering. Probeer Boekies gratis uit tot 31 mei.

Volg de introductietraining en start jouw gratis proefperiode