Nationaal Programma Onderwijs

Interventieprogramma’s die passen in het NPO

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs hebben wij interventieprogramma’s samengesteld voor het basisonderwijs. Deze programma’s bestaan uit een softwarelicentie voor onbeperkt gebruik binnen de school, vaardigheidstrainingen en voortgangsrapportage. 

Leesbevordering

Preventie

Remediëren

Compenseren

Klik op de bovenstaande productbollen om direct naar het juiste programma te gaan.

Kosteneffectieve interventies

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft interventies gerubriceerd op basis van kosteneffectiviteit. De grondslag voor deze indeling ligt bij de Britse Education Endowment Foundation die de effectiviteit van interventies bij leerlingen van 5 tot 16 jaar oud heeft onderzocht.

Lexima heeft programma’s samengesteld die passend zijn voor verreweg de meeste van deze interventies. Deze interventieprogramma’s bestaan uit de combinatie van softwarelicentie voor onbeperkt gebruik binnen de school, online vaardigheidstraining voor 2 deelnemers per school, voortgangsmonitoring en rapportage. Bij een bovenschoolse inzet van 3 of 5 jaar komt daar bovendien projectbegeleiding door deskundigen van Lexima bij.

Help de leerlingen die het nodig hebben en zorg dat ze weer terugkomen op hun verwachte leerniveau. Zet de software waarmee Lexima lees- en spellingproblemen aanpakt in. Onze trainingen en begeleiding zorgen ervoor dat de software effectief wordt ingezet.