Preventie Remediëren Compenseren

De integrale aanpak:
Op alle 4 de zorgniveaus wordt adequaat gemonitord. Van tijdig risico’s signaleren (zorgniv. 1), preventie (zorgniv. 2 en 3), remediëren (zorgniv. 2 en 3), behandeling (zorgniv. 4) tot voorzieningen voor compensatie / inclusie (zorgniv. 1). 

Preventie
Met een effectieve preventieve aanpak bestrijden we laaggeletterdheid en voorkomen we onnodige leesproblemen en diagnoses dyslexie.
Risicoleerlingen hebben behoefte aan preventieve zorg. De leeszwakke leerlingen moeten zonder uitstel worden aangepakt. Focus ligt op het bieden van ondersteuning bij het leren en begrijpen van letters en klanken.
Lexima biedt preventieve producten, die ingezet kunnen worden op zorgniveaus 1, 2 en 3. 

Remediëren
Door een goed passend aanbod van remediërende strategieën kunnen opgelopen leesachterstanden ingehaald worden. Een goed remediërend aanbod geeft leerlingen de kans om opgelopen achterstand in te halen.
Extra leesondersteuning voor taalzwakke en risicoleerlingen ter voorkoming van leesachterstanden.

De Lexima remediërende software (zorgniveau 1,2,3) biedt het volgende:
- Verbetert de leessnelheid. (Flits! Tutorlezen)
- Automatisering op woordniveau bevorderen.  (Flits! Tutorlezen)
- Extra ondersteuning voor spelling onderwijs. (BLOON, Dexlex)
- Woordenschat vergroten. (Letterstad)

Compenseren
Bij compenserende hulpmiddelen worden er maatregelen getroffen om de belemmeringen, die het zwakke lezen en/of spellen met zich meebrengen, te verminderen. 

Door de juiste ondersteuning te bieden zal ook de leesmotivatie worden verhoogd.

De Lexima compenserende software (zorgniveau 1) biedt het volgende:
- Het laten voorlezen van teksten.
- Ondersteuning bij begrijpend en technisch lezen.
- Ondersteuning bij het schrijven van teksten.