Integrale aanpak LLD

Deze visie betekent een doorbraak in het denken over de aanpak van dyslexie en laaggeletterdheid. Preventie gericht op leerlingen met risico op leesproblemen is het fundament van nieuw onderwijszorgbeleid. En tegelijkertijd voor hardnekkige lees- en spellingproblemen: Aanvullend leesonderwijs, doelgerichte behandeling en software-voorzieningen.

Resultaat: minder uitval én de school realiseert besparingen in tijd en geld.

Advies en begeleiding op maat, voor PO, VO, MBO en HO

Samen met u bekijken we wat u in het bovenschoolse implementatietraject allemaal wilt doen. Interesse? Stuur een e-mail naar consultancy@lexima.nl of bel naar Henri Smit 0631747800.

Gratis Studiemiddag Integrale Aanpak Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie

Hier krijgt u uitgebreide toelichting op onze ervaringen met deze aanpak en inkijk in onze software. Meer informatie>>