Hoe werkt een integrale aanpak

In alle arrangementen worden op de door u gewenste manier componenten geïmplementeerd en geborgd door goed doordachte structurele ondersteuning over meerdere jaren. Inhoudelijk wordt het bovenschools arrangement afgestemd met de experts (IB'ers/leerlingbegeleiders/ICT'er).

De overeeenkomst wordt afgesloten met de overkoepelende organisatie (bestuur/schoolbestuur of samenwerkingsverband), zodat bestuurlijke commitment gewaarborgd is. Door de gezamenlijke aanpak en de trajectbegeleiding van Lexima hebben individuele scholen optimaal profijt.

Lexima heeft veel ervaring met deze succesvolle bovenschoolse aanpak, al meer dan 1.700 scholen nemen deel.