Bovenschools arrangement

Lexima biedt op maat gesneden bovenschoolse arrangementen 'Integrale Aanpak  Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie (LLD)'. Scholen werken systematisch aan een integrale aanpak voor het voorkomen van leesproblemen en dyslexie én het bieden van hulp bij hardnekkige lees- en spellingproblemen. Het implementatieproces wordt volgens een beproefde methode geborgd. Bestuurlijk commitment in het kader van Passend Onderwijs én de samenwerking met gemeenten en behandelaars vormen belangrijke schakels in deze integrale aanpak.

Een bovenschools arrrangement levert veel voordelen op in leerrendement, tijd en geld. Goed nieuws voor alle betrokkenen, maar vooral natuurlijk voor leerlingen met dyslexie. Zij krijgen een eerlijke kans om hun talenten maximaal te ontplooien. 

Lexima biedt 3 arrangementen:

1. Preventie
van (ernstige) leesproblemen en dyslexie met het interventieprogramma Bouw!
2. Remediëren
van lees- en spellingproblemen met Letterstad (zorgniveau 2 en 3)
Lees meer over Dexlex
3. Voorzieningen voor inclusie/compenserende software
Lees meer over Alinea, Kurzweil 3000, Read&Write of Sprint Plus