Hoe werkt een bovenschools arrangement

In alle arrangementen worden op de door u gewenste manier componenten geïmplementeerd en geborgd door goed doordachte structurele ondersteuning over meerdere jaren. Inhoudelijk wordt het bovenschools arrangement afgestemd met de experts (IB'ers/leerlingbegeleiders/ICT'er).

De overeenkomst wordt afgesloten met de overkoepelende organisatie (bestuur/schoolbestuur of samenwerkingsverband), zodat bestuurlijke commitment gewaarborgd is. Door de gezamenlijke aanpak en de trajectbegeleiding van Lexima hebben individuele scholen optimaal profijt.

Lexima heeft veel ervaring met deze succesvolle bovenschoolse aanpak, al meer dan 1.700 scholen nemen deel. 

Advies en begeleiding op maat, voor PO, VO, MBO en HO

Samen met u bekijken we wat u in het bovenschoolse implementatietraject allemaal wilt doen. Interesse? Stuur een e-mail naar consultancy@lexima.nl of bel naar Henri Smit 0631747800.

Gratis Studiemiddag Integrale Aanpak Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie

Hier krijgt u uitgebreide toelichting op onze ervaringen met deze aanpak en inkijk in onze software. Meer informatie>>