Bovenschoolse integrale aanpak

Lexima biedt bovenschoolse arrangementen 'Integrale Aanpak  Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie (LLD)'. Het implementatieproces wordt volgens een beproefde methode geborgd. Bestuurlijk commitment in het kader van Passend Onderwijs én de samenwerking met gemeenten en behandelaars vormen belangrijke schakels in deze integrale aanpak.

Een bovenschools arrangement levert veel voordelen op in leerrendement, tijd en geld. Goed nieuws voor leerlingen met dyslexie. Zij krijgen een eerlijke kans om hun talenten maximaal te ontplooien. 

Lexima biedt 4 arrangementen:

1. Preventie
Lees meer over het preventieve interventieprogramma Bouw!
2. Remediëren
Lees meer over het remediëren van lees- en spellingproblemen met Flits!TutorlezenLetterstad, BLOON en Dexlex
3. Voorzieningen voor inclusie/compenserende software
Lees meer over Alinea, Kurzweil 3000 of Read&Write
4. Leesbevordering
Lees meer over Boekies