Bovenschoolse arrangementen

Lexima biedt bovenschoolse arrangementen 'Integrale Aanpak  Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie (LLD)'. Het implementatieproces wordt volgens een beproefde methode geborgd. Bestuurlijk commitment in het kader van Passend Onderwijs én de samenwerking met gemeenten en behandelaars vormen belangrijke schakels in deze integrale aanpak.

Een bovenschools arrrangement levert veel voordelen op in leerrendement, tijd en geld. Goed nieuws voor leerlingen met dyslexie. Zij krijgen een eerlijke kans om hun talenten maximaal te ontplooien. 

Lexima biedt 3 arrangementen:

1. Preventie
Lees meer over Bereslim of het preventieve interventieprogramma Bouw!
2. Remediëren
Lees meer over het remediëren van lees- en spellingproblemen met Flits!TutorlezenLetterstad, BLOON en Dexlex
3. Voorzieningen voor inclusie/compenserende software
Lees meer over Alinea, Kurzweil 3000 of Read&Write

In alle arrangementen worden op de door u gewenste manier componenten geïmplementeerd en geborgd door goed doordachte structurele ondersteuning over meerdere jaren. Inhoudelijk wordt het bovenschools arrangement afgestemd met de experts (IB'ers/leerlingbegeleiders/ICT'er).

De overeenkomst wordt afgesloten met de overkoepelende organisatie (bestuur/schoolbestuur of samenwerkingsverband), zodat bestuurlijke commitment gewaarborgd is. Door de gezamenlijke aanpak en de trajectbegeleiding van Lexima hebben individuele scholen optimaal profijt.

Lexima heeft veel ervaring met deze succesvolle bovenschoolse aanpak, al meer dan 1.700 scholen nemen deel. 

Advies en begeleiding op maat, voor PO, VO, MBO en HO

Samen met u bekijken we wat u in het bovenschoolse implementatietraject allemaal wilt doen. Interesse? Stuur een e-mail naar consultancy@lexima.nl of bel naar Henri Smit 0631747800.

Gratis Studiemiddag Integrale Aanpak Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie

Hier krijgt u uitgebreide toelichting op onze ervaringen met deze aanpak en inkijk in onze software. Meer informatie>>

Bij deze integrale aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie ligt de focus op preventie, gericht op de volgende effecten:

1. Het aantal leerlingen dat slecht presteert op lezen en/of spellen neemt af met tenminste 60%.
2. Het aantal leerlingen dat de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) krijgt neemt af tot maximaal de wetenschappelijk verantwoorde norm 3,6%. 
3. Leerlingen met hardnekkige problemen met lezen en/of spellen krijgen tijdig adequate compenserende voorzieningen om hen in staat te stellen onderwijs te volgen op hun intelligentieniveau, zodat schoolmoeheid en frustratie van talent worden voorkomen.

Cofinanciering Bouw!
60% van de leerlingen die Bouw! afrondt, komt niet meer in aanmerking voor de vergoede zorg. Gemeenten zijn daarom geïnteresseerd en veelal bereid geheel of gedeeltelijk de kosten te financieren.

Lexima heeft ervaring met het begeleiden van aanvragen van cofinanciering bij gemeenten. 
U vindt hier een concept voorbeeld van een aanvraag voor cofinanciering. 
Heeft u interesse in cofinanciering vanuit de gemeente? Neem dan contact met ons op (consultancy@lexima.nl).

Indien gewenst geven wij nadere informatie omtrent:

Voor IB-netwerken (vanaf 8 scholen) verzorgen wij graag een gratis inhoudelijke presentatie. Heeft u interesse?  >>.

Integrale Aanpak LLD

Overzicht van digitale middelen inzetbaar in de verschillende niveaus van het leesonderwijs.

Integrale Aanpak LLD.pdf