Bovenschoolse aanpak dyslexie en leesproblemen

Bovenschoolse Arrangementen

Steeds meer onderwijsinstellingen maken gebruik van schaalvergrotingsvoordelen. Zo ook bij de bovenschoolse aanpak van dyslexie. Gekozen wordt voor een professioneel dyslexiebeleid, gebaseerd op een goed doordachte aanpak die veel voordelen oplevert in leerrendement, tijd en geld. Een effectief onderwijsarrangement dat aansluit bij de uitgangspunten van Passend Onderwijs en waarbij wordt uitgegaan van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en werkzame onderwijsarrangementen. Goed nieuws voor alle betrokkenen, maar vooral natuurlijk voor leerlingen met dyslexie: zij krijgen een eerlijke kans om hun talenten maximaal te ontplooien.

Lexima biedt u op maat gesneden Bovenschoolse Arrangementen:

 • Preventie van (ernstige) leesproblemen en dyslexie met het interventieprogramma Bouw!
  Hiermee voorkomt u dat de risicoleerlingen (25%) in groep 2 t/m 4 onnodig leesachterstanden oplopen en - neemt het aantal (onterechte) diagnoses dyslexie af met meer dan 60%. 
  lees meer over Bouw! >>   studiemiddag PO >>
 • Effectief Remediëren van lees- en spellingproblemen met Letterstad (zorgniveau 2 en 3)
  ​Met het programma Letterstad biedt u effectief extra ondersteuning in de klas op zorgniveau 2 of remediëring op zorgniveau 3.
  lees meer over Letterstad >>

 • Dyslexiebeleid en het bovenschools inzetten van compenserende software
  Met het optimaal inzetten van Alinea, Kurzweil 3000, Read&Write of Sprint Plus stelt u leerlingen met (ernstige) dyslexie in staat te presteren op eigen intelligentieniveau en zelfvertrouwen te ontwikkelen.
  lees meer over Kurzweil >>  lees meer over Sprint >>  studiemiddag PO >>

Het concept van het Lexima Bovenschools Arrangement is gebaseerd op het 'Vier in Balans'- model van Kennisnet. Lexima heeft veel ervaring met deze succesvolle aanpak, al meer dan 1.700 scholen nemen deel.

In alle arrangementen worden op de door u gewenste manier componenten geïmplementeerd en geborgd door goed doordachte structurele ondersteuning over meerdere jaren. Inhoudelijk wordt het bovenschools arrangement afgestemd met de experts (IB'ers/leerlingbegeleiders/ICT'er).

De overeeenkomst wordt afgesloten met de overkoepelende organisatie (bestuur/schoolbestuur of samenwerkingsverband), zodat bestuurlijke commitment gewaarborgd is. Door de gezamenlijke aanpak en de trajectbegeleiding van Lexima hebben individuele scholen optimaal profijt.

Advies en begeleiding op maat, voor PO, VO, MBO en HO

Samen met u bekijken we wat u in het bovenschoolse implementatietraject allemaal wilt doen. Interesse? Stuur een e-mail naar consultancy@lexima.nl of bel naar Henri Smit 0631747800.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Lexima Academie helpt u op weg.

Studiemiddag PO: Zo voorkomt u leesproblemen.

Tijdens deze gratis studiemiddag krijgt u inzicht in de unieke evidence-based aanpak om leesproblemen te voorkomen en diagnoses dyslexie te verminderen. >>lees meer

Studiemiddag PO: Gezamenlijke (bovenschoolse) aanpak leesproblemen en dyslexie

Tijdens deze gratis studiemiddag krijgt u meer inzicht in de succesvolle bovenschoolse aanpak voor leerlingen met risico op leesproblemen en leerlingen met dyslexie. >>lees meer