Dyslexie: veel meer dan een leesprobleem!

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Dyslexie is veel meer dan een leesprobleem

Okt. '16, Suzan Ramakers  MSc. is orthopedagoog en werkt bij Lexima als docent en onderwijsadviseur. In haar blogs vertelt ze over haar ervaringen en geeft ze regelmatig tips en advies over het gebruik van ICT-hulpmiddelen. 

Lezen

dyslexie veel meer dan een leesprobleemBij dyslexie denkt iedereen aan het moeilijk kunnen lezen. En inderdaad leerlingen met dyslexie hebben een trager leestempo. Het verklanken van de geschreven letter is onvoldoende geautomatiseerd. Ze lezen de woorden letter voor letter, of maken veel leesfouten vanwege een radende leesstijl. Problemen bij het lezen van teksten merkt een leerling natuurlijk bij alle vakken waarbij je veel moet lezen, zoals bij Engels, maar ook bij biologie en wiskunde. Het grote misverstand dat we in de praktijk vaak horen is dat dyslexie enkel bestaat uit problemen met lezen, helaas ervaren veel leerlingen bredere problemen dan alleen een leesprobleem.

Spellen en schrijven

Dyslexie spellen en schrijvenBehalve problemen met lezen vinden leerlingen met dyslexie het ook vaak lastig om goed te spellen. De fouten die worden gemaakt zijn steeds anders en het soort fouten vertoont een grillig patroon. Natuurlijk maken alle beginnende lezers en spellers fouten, maar bij leerlingen met dyslexie zijn de fouten hardnekkig en blijven ze bestaan, ook na heel veel extra hulp en uitleg. Maar dat neemt niet weg dat de verhalen die ze schrijven inhoudelijk niet prachtig kunnen zijn.

Leren en studeren

Je kunt je voorstellen dat wanneer een leerling een tekst moet lezen, de leerling druk is met het decoderen van de woorden, het begrijpen van de tekst is stap twee. Aan die stap komt de leerling dan vaak onvoldoende toe. Terwijl juist het begrijpen van een tekst in de meeste gevallen enorm belangrijk is, denk maar aan vakken als geschiedenis, aardrijkskunde of biologie. Het gaat er om dat een leerling goed begrijpt waar de tekst over gaat. Het maken van een samenvatting of de hoofdzaken van de bijzaken onderscheiden wordt ook lastiger als je de tekst onvoldoende begrijpt. Ook bij het maken van opgaves of een toets is het begrijpend lezen een enorm belangrijk aspect.

Het leren en studeren wordt op de middelbare school en studie belangrijker, ook teksten worden dan langer en moeilijker. Ik zie het dan ook vaak gebeuren dat leerlingen met dyslexie juist dan in de problemen raken. 

Zelfvertrouwen, motivatie en zelfbeeld

Leerlingen met dyslexie willen ook gewoon mee doen: de teksten zelf kunnen lezen en begrijpen, zelf de opgaven kunnen maken en een voldoende halen voor de toets. Het is daarom fantastisch om te zien dat leerlingen vaak enorm opgelucht en blij zijn tijdens een training Kurzweil of Sprint. Leerling zien op zo’n moment een oplossing. De teksten, opgaven en toetsen op school laten voorlezen betekent dat ze hulp krijgen bij het decoderen van de tekst, het tekstbegrip en het werktempo gaat dan omhoog. Leerlingen willen laten zien wat ze kunnen, ze willen functioneren op hun eigen cognitieve niveau. Als dat met dyslexiesoftware lukt, gaat vanzelf het zelfvertrouwen groeien, komt de motivatie terug en verbetert het zelfbeeld. Naast het goed kunnen lezen zijn dit wel de belangrijkste voorwaarden om met een goed gevoel ’s ochtends naar school te fietsen.

 

Ik wens alle leerlingen met dyslexie heel veel succes en veel plezier op school!