Dislexie, dyslectie, dysleksi of dyslexie?

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Hoe schrijf je dat?

Lexima, 29 december 2016

Hoe schrijf ik dat nu?: "Dislexie, dyslectie, of dysleksi? Nee, de juiste schrijfwijze is dyslexie."

Dislexie of dyslectieDe definitie van dyslexie wordt door de Stichting Dyslexie Nederland als volgt omschreven in hun brochure Dyslexie, Diagnostiek en behandeling, 2016:

Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking.

Dyslexiesoftware

Dyslexie is een specifiek lees- en spellingprobleem dat in ernstige mate je schoolcarrière kan beïnvloeden. Behandeling neemt de problemen meestal niet helemaal weg, bij 30% van de kinderen heeft behandeling zelfs geen noemenswaardig effect.

Dyslexie hulpmiddelGelukkig kun je met goede software veel van de beperkingen van dyslexie ondervangen. Het belangrijkste is wel dat je veel zelfstandiger wordt, je hoeft teksten niet steeds te laten voorlezen door iemand uit je omgeving. Nee, goede dyslexiesoftware geeft je juist zelfvertrouwen. Je bespaart ook tijd die je voor andere dingen kunt benutten. En je leerprestaties gaan er vaak op vooruit. Ook 
bij toetsen en examens kan dyslexiesoftware worden ingezet.