Bestellen

Bestel onze programma's

Geef met de inzet van onze programma's richting aan het Onderwijszorgtraject voor de aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.

De kosten van een schoolbrede licentie zijn gebaseerd op de grootte van de school. Naast de schoolbrede licenties zij er ook licenties voor particulieren en bedrijven.

Leesbevordering  

Preventie 

Remediëren 

Compenseren 

Boekies

Bouw!

Bouw! Memory 

Letterster

Flits! Tutorlezen

BLOON

Dexlex

Letterstad

Alinea Online

Alinea Suite

Alinea App

Kurzweil 3000

Read&Write

Overig

ReachDeck

Daisy

IDAA

Boeken

Hardware & accessoires