BLOON sluit aan bij het Nationaal Programma Onderwijs

BLOON sluit aan bij het Nationaal Programma Onderwijs

BLOON is het meest gebruikte oefenprogramma voor spelling. Leerlingen oefenen met woorden die passen bij de spellingregels die in de klas zijn aangeboden. Het is zowel klassikaal in te zetten als op maat voor leerlingen die specifieke moeilijkheden ervaren.

Ook in het voortgezet onderwijs wordt gewerkt met BLOON. Bijvoorbeeld in combinatie met vreemde talen. BLOON biedt namelijk oplossingen voor het aanleren van de juiste uitspraak en schrijfwijze. Dit werkt bij klankzuivere talen die dicht bij de moedertaal liggen.

Het interventieprogramma BLOON sluit aan op belangrijke punten van het Nationaal Programma Onderwijs. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft interventies gerubriceerd op basis van kosteneffectiviteit. De grondslag voor deze indeling ligt bij de Britse Education Endowment Foundation die de effectiviteit van interventies bij leerlingen van 5 tot 16 jaar oud heeft onderzocht.

Interventie 

Sterkte
evidentie

Impact
(maanden leerwinst)

Digitale technologie

Leerlingen kunnen online, webbased oefenen met woorden en woordenlijsten die zij in de klas aangeboden hebben gekregen. De leerkracht zet de woordenlijst klaar, de leerling oefent en vervolgens kan de leerkracht monitoren.

4 +4

Feedback

Door de resultaten weergave ziet de leraar waar de moeilijkheden in de woorden zitten. De leerkracht kan zelf feedback maken door een berichtje naar de leerling te sturen, ook is het mogelijk om eigen instructies toe te voegen aan de woorden die worden geoefend.

3 +8

Individuele instructie

De leerkracht kan zelf bepalen welke woordenlijst voor welke leerling wordt klaargezet. Is er extra oefening nodig? Dan kan de leerling ook eigen lijsten maken en klaarzetten.

3 +3

Beheersingsgericht leren

De leerkracht bepaalt in overleg met de leerling hoe vaak een lijst wordt gemaakt. Gaat het nog niet zo goed, dan kan de leerkracht ervoor kiezen om de lijst klaar te laten staan in het account van de leerling. Daarnaast is het voor de leerling ook mogelijk om extra te oefenen met woorden die hij/zij vaker niet goed geschreven heeft.

3 +5

Metacognitie en zelfregulatie

BLOON staat voor Bekijken, lezen, omdraaien, opschrijven, nakijken. Een leerling kijkt dus altijd zijn eigen geschreven werk na en vergelijkt dat met het juiste antwoord. Is het niet goed geschreven? Dan kan de leerling zichzelf verbeteren en alsnog op het woord goed klikken. Aan de ene kant zorgt dit ervoor dat de leerling wordt geconfronteerd met de fouten die hij of zij maakt waardoor de volgende keer een fout eerder voorkomen wordt.

4 +7

Ouderbetrokkenheid

Tijdens het oefenen kunnen ouders goed betrokken worden door de school. De school kan ouders vragen om af en toe samen met de leerling te oefenen, door een spelletje te spelen. De ouders kunnen makkelijk inzien met welke woorden de leerlingen oefenen, en zien ook hoe het oefenen vergaat.

3 +3

Peer tutoring

Binnen BLOON is het mogelijk om leeftijdsgenoten samen achter BLOON te zetten. Hiervoor is het mogelijk om groepsaccounts aan te maken. De zwakkere leerling kan goed gekoppeld worden aan een leerling die juist al wat verder is. Zo geeft de zwakke leerling antwoord op de vraag en kan de leerling die ernaast zit helpen met het antwoord verbeteren. Voor de sterke leerling is het belangrijk om uitleg te geven waarom iets geschreven wordt op de manier waarop dat gebeurt. Hij of zij kan de woorden noteren, en nog eens bespreken met de leerling en de onderwijsprofessional.

4 +5

Instructie in kleine groepen

Het is mogelijk om een woordenlijst voor de hele groep klaar te zetten. De leerlingen die meer moeite hadden met de woordenlijst, kunnen vervolgens in kleine groepjes wat extra instructie krijgen op de woorden/spellingmoeilijkheden waar zij op uit vallen.

2 +4

LEES MEER BLOON oefent de spelling

 Naar de webshop