Verklaring van uitbehandeling

Voorbeeld Verklaring van uitbehandeling

Voor de aanvraag van een technisch hulpmiddel hier een Voorbeeeldverklaring van uitbehandeling.

Deze verklaring is opgesteld volgens de richtlijnen van Stichting Dyslexie Nederland en dus zijn de volgende aspecten in deze verklaring opgenomen:

-        behandeling in een klinische setting;

-        materiële voorzieningen;

-        remediëring en dispensaties in het onderwijs.

Verklaring van uitbehandelingMet betrekking tot  ….(naam) kan voor de aanvraag van een technisch hulpmiddel de volgende aanvullende informatie worden gegeven. …(naam) is reeds vanaf ….(datum) cliënt bij …..(behandelinstituut). Na de fase van behandeling van dyslexie richten de contacten zich nu niet meer op de behandeling van de directe uitval als gevolg van dyslexie. Op dit moment kunnen we constateren dat de behandeling niet heeft geleid tot een dusdanige vermindering van zijn/haar problemen dat er geen sprake meer is van een handicap. In die zin is de behandeling niet succesvol gebleken en kunnen we verklaren dat uitbehandeld is.

 

(handtekening)

GZ-psycholoog of Orthopedagoog-generalist.