Vergoeding Daisy speler bij een visuele of motorische handicap

Bij visuele of motorische handicap

Er is een voorschrift van uw behandelend arts of regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartiméus nodig om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen. Het is belangrijk bij een visuele handicap dat in het voorschrift een restvisus staat. Voor de aanvraag kan bijvoorbeeld een aanvraagformulier hulpmiddelen worden gebruikt van de zorgverzekering. Hierin moet een duidelijke vermelding staan van aard en ernst van de oogaandoening. Ook moet de Daisy speler worden aangemerkt als  een doelmatig hulpmiddel.

 

  • Voor elke verzekering; Stuur de aanvraag samen met uw voorkeur voor het type Daisy speler dat u wenst naar Lexima, dan nemen wij u aanvraag in behandeling