Vergelijken compenserende dyslexiesoftware

Vergelijken Lexima dyslexiesoftware

Kies de software die bij u past (tabel uit onze brochure dyslexiesoftware):

Functionaliteit
software + app incl. mobile app NL/Engels of Plus Google Chrome + app (cloud)
Ondersteunt bij lezen, schrijven, vreemde talen en leren/studeren Ja Ja Ja Ja
Gemakkelijk in gebruik +++ ++ ++ +++
Interface instelbaar naar gebruikerstype Ja Ja   Ja
Personaliseerbaar naar gebruikersbehoefte Ja Ja   Ja
Kwaliteit stemmen Vocalizer Acapela Realspeak  Realspeak 
Talen 4 13 2 of 4   15
Meespreken tijdens typen Ja Ja Ja   
Fonetische uitspraak     Ja  
Uitleg bij homofonen (gelijkluidende woorden) Ja Ja Ja  
Dyslexie-specifieke woordvoorspeller  Ja   Ja Ja
Dyslexie-specifieke ondersteuning spelling Ja   Ja  
Dyslexie-specifieke ondersteuning werkwoordgebruik Ja      
Woordenboeken Van Dale Van Dale Van Dale  Prisma
Afbeeldingen woordenboek Ja Ja    Ja
Mindmapping-tool voor structureren schrijfopdrachten   Ja    
Markeren en samenvatten Ja Ja Ja Ja 
Spraakherkenning (spraak-naar-tekst)       Ja
Type content (openen, bewerken) pdf,rtf,docx,doc etc. KES,pdf,rtf,docx,doc, etc. pdf,rtf,docx,doc,  etc. pdf,rtf,docx,doc etc.
Leest Dedicon boeken Ja Ja* Ja  Ja
Scan-optie Pro Pro SprintOCR Snapverter (alleen voor Scholen)
Geavanceerde scan-& bewerkingsopties (OCR) Pro Pro  SprintOCR   
Lezen toegankelijke websites Ja Ja Ja Ja
Screenshot: Leesfunctie ontoegankelijke websites Nee Ja    Ja 
App voor fotograferen en die laten voorlezen Ja (app)      Snapverter (alleen voor Scholen)
Behoud lay-out tekstfoto Ja Ja  Ja  Snapverter (alleen voor Scholen)
Geschikt voor alle onderwijstypen PO/SO/VO/MBO/HO Ja  Ja  Ja  Ja 
Gebruik bij examens Ja  Ja  Ja   
Budgetvriendelijk +++  ++  +++  +++ 
Abonnement mogelijk (weblicentie) Ja  Ja  Ja Ja 
Windows Ja Ja Ja  Ja (via Chromebrowser)
iOS (iPad, iPhone)  Alinea App

K3000 Mobile iOS **

  Ja (geavanceerd toetsenbord -Engels)
Mac  

Ja*

 alleen i.c.m. bootcamp Ja (via Chromebrowser)
Android  Alinea App

K3000 Mobile Android ***

  Ja (geavanceerd toetsenbord- Engels)
Chrome OS (Chromebook)  Web2Speech****

Web2Speech**** 

  Ja (via Chromebrowser) 
 
* Kurzweil & Windows, er zijn geen dedicon-bestanden voor Mac    
** Kurzweil App (K3000 Mobile iOS), notities, woordvoorspeller, woordenboeken, lezen KES 
*** Kurzweil App (K3000 Mobile Android), leest alleen KES-bestanden uit    
****Alinea weblicentie en Kurzweil weblicentie bieden Web2Speech
Preventie & Remediering   

Aanvragen onze informatiebrochures:

 U kunt onze brochures aanvragen, wij sturen ze u graag per post toe: >>