Vergelijken compenserende dyslexiesoftware

Vergelijken Lexima dyslexiesoftware

Kies de software die bij u past (tabel uit onze brochure dyslexiesoftware):

Functionaliteit  
software + app incl. mobile app Google Chrome 
+ app (cloud)
Ondersteunt bij lezen, schrijven, vreemde talen, leren/studeren Ja Ja Ja
Gemakkelijk in gebruik +++ ++ +++
Interface instelbaar naar gebruikerstype Ja Ja Ja
Personaliseerbaar naar gebruikersbehoefte Ja Ja Ja
Kwaliteit stemmen Vocalizer Acapela Realspeak 
Talen 4 13  15
Meespreken tijdens typen Ja Ja  
Fonetische uitspraak      
Uitleg bij homofonen (gelijkluidende woorden) Ja Ja  
Dyslexie-specifieke woordvoorspeller  Ja   Ja
Dyslexie-specifieke ondersteuning spelling Ja    
Dyslexie-specifieke ondersteuning werkwoordgebruik Ja    
Woordenboeken Van Dale Van Dale Prisma
Afbeeldingen woordenboek Ja Ja  Ja
Mindmapping-tool voor structureren schrijfopdrachten   Ja  
Markeren en samenvatten Ja Ja Ja 
Spraakherkenning (spraak-naar-tekst)     Ja
Type content (openen, bewerken) pdf,rtf,docx,doc etc.

KES,pdf,rtf,docx,
doc etc.

pdf,rtf,docx,doc etc.
Leest Dedicon boeken Ja Ja* Ja
Scan-optie Pro Pro Snapverter (alleen voor Scholen)
Geavanceerde scan-& bewerkingsopties (OCR) Pro Pro   
Lezen toegankelijke websites Ja Ja Ja
Screenshot: Leesfunctie ontoegankelijke websites Nee Ja  Ja 
App voor fotograferen en die laten voorlezen Ja (app)    Snapverter (alleen voor Scholen)
Behoud lay-out tekstfoto Ja Ja  Snapverter (alleen voor Scholen)
Geschikt voor alle onderwijstypen PO/SO/VO/MBO/HO Ja  Ja  Ja 
Gebruik bij examens Ja  Ja   
Budgetvriendelijk +++  ++  +++ 
Abonnement mogelijk (weblicentie) Ja  Ja  Ja 
Windows Ja Ja Ja (via Chromebrowser)
iOS (iPad, iPhone)  Alinea App

K3000 Mobile iOS **

Ja (geavanceerd toetsenbord -Engels)
Mac  

Ja*

Ja (via Chromebrowser)
Android  Alinea App

K3000 Mobile Android ***

Ja (geavanceerd toetsenbord- Engels)
Chrome OS (Chromebook) Web2Speech****

Web2Speech**** 

Ja (via Chromebrowser) 
   
* Kurzweil & Windows, er zijn geen dedicon-bestanden voor Mac
** Kurzweil App (K3000 Mobile iOS), notities, woordvoorspeller, woordenboeken, lezen KES 
*** Kurzweil App (K3000 Mobile Android), leest alleen KES-bestanden uit
****Alinea weblicentie en Kurzweil weblicentie bieden Web2Speech

Preventie & Remediering   

Aanvragen onze informatiebrochures:

 U kunt onze brochures aanvragen, wij sturen ze u graag per post toe: >>