UWV Vergoeding dyslexiesoftware voor de werkplek

UWV vergoeding

Afhankelijk van de omstandigheden vergoedt het UWV werkplekaanpassingen voor mensen met een arbeidshandicap. Dyslexie is zo'n arbeidshandicap. Bij dyslexie heeft de vergoeding betrekking op 'Begeleiding en meeneembare middelen' die rechtstreeks aan de werknemer worden vergoed, zodat de aanpassingen eventueel meegenomen kunnen worden naar een volgende werkgever. Uw afdeling personeelszaken kan u misschien wel helpen bij het indienen van de aanvraag: formulier UWV aanvraag voorzieningen. Het gaat om het formulier Aanvragen voorzieningen. Bij een visuele, auditieve of motorische handicap.

De vergoeding wordt gegeven voor de dyslexiesoftware Alinea, Sprint (Plus), Kurzweil of WoDy en voor enkele uren gebruikerstraining. Lexima helpt u graag bij uw aanvraag.

Het is verstandig om bij uw aanvraag voor vergoeding een aantal factoren van uw situatie te beschrijven:

  • er moet een zogenaamde 'dyslexieverklaring' zijn. Hiermee is duidelijk dat er een medische diagnose is gesteld.
  • er wordt van de werkgever verwacht een goede werkplek te creëren. Dit betekent reguliere aanpassingen en ondersteuning aan werknemers. 
  • geef aan voor welk probleem een oplossing wordt gezocht. Het zoeken van een adequate oplossing kunt u aan het UWV overlaten, maar wij adviseren eerst zelf, of samen met uw werkgever te zoeken naar een oplossing. Zet in de aanvraag duidelijke argumenten voor uw keuze.

Het UWV beoordeelt of uw aanvraag vergoed wordt. De UWV arbeidsdeskundige overlegt eventueel met Lexima over de keuze van het best passende hulpmiddel en het aantal uren gebruikerstraining dat vergoed zal worden.

 

Dyslexieverklaring

Voor het aanvragen van vergoeding van hulpmiddelen bij het UWV is een dyslexieverklaring nodig. Aan deze test zijn kosten verbonden. Vaak is een laagdrempelige screening voldoende. Weet u precies wat uw probleem is en weet u welke oplossingen er beschikbaar zijn? Weeg dan de kosten van het dyslexie-onderzoek en de aanvraag bij het UWV af tegen het zelf betalen van een hulpmiddel en de eventuele begeleiding. Als uw werkgever welwillend is om ondersteuning te bieden, maar niet weet wat hij kan doen, is ook op dat gebied advies mogelijk. 

Als zzp'er komt u niet in aanmerking voor vergoeding. Uitzondering hierop is het moment dat u start als zelfstandige, dan kunt u een aanvraag doen bij het UWV. Het is verstandig hiervoor eerst contact op te nemen met het UWV.

Bewaren