Stappenplan: Dyslexie op de werkvloer

Dyslexie en werk

Dyslexie en werkOngeveer 5% van de volwassenen heeft een ernstige vorm van dyslexie. Dat levert heel veel stress op in werksituaties. Onzekerheid, vermijdingsgedrag, stress en burn-out zijn vaak het gevolg. Het blijkt dat werknemers met ernstige dyslexie moeite hebben om op niveau te presteren en zelfs moeite hebben een baan te vinden of te houden. Dat brengt heel veel leed met zich mee.

Hoe kunnen dyslectische werknemers worden ondersteund?
 • Het gebruik van dyslexiesoftware heeft een positieve invloed op het functioneren van dyslectici op het werk.
 • Dyslexiesoftware ondersteunt werknemers bij het lezen en schrijven van teksten in verschillende talen. De software kan ook gebruikt worden voor teksten op internet en mailprogramma’s.
 • Met ondersteuning van Kurzweil, Alinea en Read&Write kunnen dyslectische werknemers vlot lezen en foutloze, gestructureerde teksten schrijven door de combinatie van voorleessoftware, geavanceerde spellingcontrole en schrijftools (o.a. mindmapping).
 • Dyslectici hebben baat bij het krijgen van autonomie over hun werkzaamheden in de vorm van extra tijd, flexibele werktijden en thuiswerken. Deze autonomie zorgt voor een grotere focus, productiviteit en motivatie.

Dyslexie wordt geen beperking wanneer de sociale structuur zo is ingericht dat de werknemer de problemen kan compenseren.

Wat zijn de voordelen van dyslectici voor het bedrijf?
 • Dyslectici hebben vaak een groot doorzettingsvermogen en een drang om zichzelf te bewijzen.
Wat zijn de voordelen van inzet van hulpmiddelen?
 • Talenten en competenties van de medewerker worden beter benut
 • De medewerker functioneert beter en is productiever
 • Minder kans op ziekteverzuim door dyslexie-stress of burn-out
Stappenplan

Stap 1: Overleg met werknemer(s)
Overleg wat de behoeften van de werknemer is voor het inzetten van een compenserend hulpmiddel. Bijvoorbeeld: “In hoeverre is het noodzakelijk om documenten te scannen/digitaliseren?” . De werknemer weet zelf wat essentieel is om het beste resultaat te behalen. Idealiter vindt er overleg plaats tussen werkgever en werknemer.

Stap 2: Oriëntatie hulpmiddelen 
Er zijn verschillende ICT hulpmiddelen beschikbaar: van een eenvoudig voorleesapparaat tot geavanceerde computersoftware. Welk hulpmiddel voor uw werknemer(s) het meest geschikt is hangt af van meerdere factoren (probleemgebieden, ernst van dyslexie, leeftijd en onderwijstype).
In onze brochure ‘Compenserende software’ worden verschillende hulpmiddelen met elkaar vergelijken. Op basis van de behoeften van een werknemer kan in overleg een keuze worden gemaakt.

Stap 3: demo-versie
Om het gekozen hulpmiddel beter te leren kennen, kan een demo-versie worden gedownload. Zo kan de werknemer op een prettige manier een maand lang het hulpmiddel verkennen.

Stap 4: aankoop
Als voorgaande stappen zijn doorlopen en u heeft uw keuze gemaakt, dan kunt u overgaan tot aankoop. De gemakkelijkste manier is om rechtstreeks via de webshop van Lexima te bestellen. Dyslexiehulpmiddelen zijn als specifieke zorgkosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor werknemers met een dyslexieverklaring is er een volledige vergoeding van het UWV.

Stap 5: vergoeding van het UWV

 De dyslexiesoftware van Lexima wordt vergoed door het UWV. Ook de training om goed te leren werken met de software wordt vergoed. Maar de werknemer heeft wel een officiële dyslexieverklaring nodig.

Wat is er nodig?

 1. De werknemer dient zich te laten testen op dyslexie door een dyslexie instituut.
 2. Als de werknemer een dyslexieverklaring (lees: diagnose) krijgt, bespreekt hij deze met de leidinggevende of de afdeling personeelszaken.
 3. Neem met Lexima contact op, wij helpen u met uw vergoedingsaanvraag bij het UWV.
 4. Na goedkeuring door het UWV nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor installatie en training.

Lees meer >>

Stap 6: vaardigheidstraining
Na aankoop van Kurzweil, Alinea of Read&Write is het mogelijk om een Vaardigheidstraining Volwassenen te volgen. Aan de hand van een praktisch werkboek leren werknemers  stapsgewijs de mogelijkheden van het programma nog beter kennen.

Stap 7: maatwerk (optioneel)

Wij leveren maatwerk bestaande uit o.a.:

 • Advies: Wij voeren voor u verkennende gesprekken, screenen en zetten desgewenst een coaching traject uit.
 • Implementatie van een ICT-hulpmiddel: Geavanceerde dyslexiesoftware kan volledig geïntegreerd worden binnen uw bedrijf. Lexima kan het hele proces van oriëntatie en aanschaf tot en met installatie en implementatie ondersteunen.
Hoe nu verder?

Bel voor advies over de situatie van een individuele werknemer met 033-434 8000 en vraag naar onze Consultant Dyslexie en Werk of stuur een mail. We zoeken samen met u naar een passende oplossing. Liever advies op de werkvloer? Bijvoorbeeld om een grotere groep belangstellenden te informeren. Ook dat kan >> . 

Onze dyslexiesoftware