Lexima door de jaren heen

2002

 • Oprichting Lexima door dyslexie specialist Ria Janssen
 • Lancering ReadingPen op het Balans symposium 

2003

 • Introductie Kurzweil 3000 dyslexiesoftware
 • Daisy spelers en Dragon spraakherkenning in het assortiment
 • ReadingPen toegestaan bij examens

2004

 • Eerste Dyslexie-ICT Nieuwsbrief
 • Introductie Sprint en Sprint Plus dyslexiesoftware
 • Dyslexie hulpwijzer ontwikkeld
 • Woordenhaai, Cijferhaai, Klankie, Alphasmart
 • Dyslexie hulpmiddelen opgenomen in onderwijsprotocollen
 • Aanstelling regionale Dyslexie-ICT adviseurs

2005

 • Introductie netwerkversies Kurzweil 3000 en Sprint
 • Effectonderzoek met Hogescholen Windesheim, Fontys en Expertisecentrum Nederlands
 • Dyslexie-ICT keuzewijzer ontwikkeld www.dyslexie-ict.nl

2006

 • Lancering Spark-Space uniek mindmappingprogramma
 • EasyReader, Spika, Claroread en Reporter voorleesmiddelen opgenomen
 • Kurzweil 3000 voor het eerst gebruikt bij examens
 • Lobby voor BTW verlaging op dyslexie hulpmiddelen succesvol
 • Verhuizing naar nieuw kantoorpand in Leusden
 • Dyslexie hulpmiddelen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

2007

 • Lexima is de eerste hulpmiddelenleverancier met Waarmerk Drempelvrij website
 • Introductie BrowseAloud voorleeshulp voor websites en ELO's
 • Betrokken bij Masterplan productie 'Technische Maatjes'

2008

 • Introductie Daisy Stream pocketplayer
 • Introductie Sprinto USB voorleesstick
 • Dedicon start productie schoolboeken voor Kurzweil 3000 en Sprint
 • Introductie EasyConverter voor aanmaken daisy, mp3 en braille
 • Introductie Mobile k-Reader voor voorlezen papier m.b.v. mobiele telefoon
 • Eerste Conferentie 'Dyslexie-ICT helpt echt' georganiseerd (in NEMO)
 • Introductie ClassMate Reader voorleesapparaat / Daisy speler
 • Staatsecretaris stelt budget beschikbaar voor productie digitale schoolboeken voor dyslexiesoftware (subsidieverzoek was een samenwerkingsproject van Masterplan Dyslexie, Dedicon en Lexima)
 • Kamermotie Biskop over knelpunten dyslexie ICT hulpmiddelen

2009

 • Meer dan 3.000 bezoekers in onze stand op de NOT
 • Lexima geraadpleegd door College voor Zorgverzekeringen voor advies aan minister over dyslexie hulpmiddelen
 • Dyslexie-vraagbaak.nl gelanceerd
 • Sprint en Kurzweil gebruikersforums gestart
 • Kurzweil 3000 ontmoetingsdag in stadion Galgenwaard
 • Dyslexie-ICT meerwaarde onderzoek met ruim 3.500 respondenten
 • Geraadpleegd door Staatssecretaris voor reactie op Kamermotie hulpmiddelen
 • Dyslexie.TV gelanceerd, een YouTube-achtige omgeving voor dyslexie
 • Introductie Clicker 5, multimediaprogramma voor leren lezen en schrijven
 • Tweede Dyslexie-ICT Conferentie (in NEMO) georganiseerd
 • Dyslexie-ICT Trofee ingesteld en uitgereikt aan Petra Schreuder en Hendrik Mol school Schagen
 • Ministerie van OCW geeft Dedicon opdracht schoolboeken geschikt te maken voor Sprint en Kurzweil 3000
 • Mede-initiatief nieuwe www.mijnabc.nl, de makkelijkste site voor laaggeletterden

2010

 • Gloednieuwe, drempelvrije website gelanceerd met nog meer gebruikersvriendelijkheid
 • Organisatie Nationale Dyslexie Conferentie in Beatrix Theater Utrecht
 • Dyslexie-ICT Trofee uitgereikt aan Koos van den Bogaard en Rientjes Mavo Carola van den Hoogen
 • Introductie WoDy zelfcorrigerende woordvoorspeller
 • Ontwikkeling dyslexiebehandeling ondersteunende software voor ONL
 • Introductie IDAA-mbo dyslexie screeningstest
 • Twee succesvolle studiedagen dyslexie-ICT voor het MBO
 • Contracten met alle zorgverzekeraars voor vergoede levering Daisy spelers
 • Lexima op twitter

2011

 • Minister Marja van Bijsterveldt bezoekt de NOT stand van Lexima
 • Kurzweil 3000 versie 12 met mooie uitbreidingen
 • Kennisnet ExPO studie: Kurzweil heeft positief effect op cognitief zelfvertrouwen en taakmotivatie
 • CEDEO erkenning voor Lexima cursussen
 • Succesvolle studiedag dyslexie-ICT voor het hoger onderwijs
 • Joint venture dochteronderneming Lexima Reinecker Vision gestart
 • Start integrale implementatietrajecten met 11 samenwerkings-verbanden van scholen

2012

 • Zeer succesvolle Nationale Dyslexie Conferentie georganiseerd in Orpheus Apeldoorn
 • Commissie Gelijke Behandeling bepaalt: school moet Kurzweil toestaan bij examens
 • Succesvolle Cito pilot: Cito eindtoets maken met Kurzweil 3000
 • Kennisnet ExSO studie: Sprint Plus verbetert zelfstandigheid, leesmotivatie en leerprestaties
 • Oprichting Stichting Toegankelijke Informatie om sneller meer schoolboeken geschikt te krijgen voor dyslexiesoftware
 • Onderzoek met lettertype Dyslexie bij acht basisscholen laat gunstig effect zien
 • Minister van OCW onderstreept het belang van dyslexie hulpmiddelen in een brief aan de Tweede Kamer
 • Lexima bestaat 10 jaar

2013

 • In januari bijna 7.000 bezoekers aan de Lexima stand op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) 
 • Introductie AppWriter, de eerste compenserende dyslexiesoftware (app) voor iPad
 • Lancering website Lexima Academie
 • Lexima organiseert voor de vijfde keer succesvol een landelijke conferentie: de Nationale Dyslexie Conferentie met bijna 1.200 deelnemers
 • In juni zijn er al meer dan 600 scholen met totaal meer dan 8.000 leerlingen met dyslexie die structureel ondersteund worden met de door Lexima ontwikkelde Implementatietrajecten Dyslexie-ICT. 

2014

 • Lexima organiseert twee landelijke conferenties: de Nationale SEN Conferentie en de Nationale Dyslexie Conferentie met totaal meer dan 2.000 deelnemers
 • Lexima lanceert Bouw!, het interventieprogramma waarmee leesproblemen en dyslexie kunnen worden voorkomen. Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam hebben de effectiviteit van Bouw! ondubbelzinnig aangetoond. 
 • Kurzweil draait nu ook op iPad en iPhone.
 • Het Bovenschools Arrangement Dyslexie is zeer succesvol, meer dan 1.000 scholen nemen deel. 

2015

 • Lexima brengt Routeplanner Passend Onderwijs uit, een toolkit voor schoolteams om kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Met online coaching. In samenwwerking met Stichting Passend Onderwijs.
 • Het CEDEO rapport is lovend over de cursussen die Lexima verzorgt.
 • Introductie AudioNotetaker. 
 • De Nationale SEN Conferentie en de Nationale Dyslexie Conferentie trekken samen meer 2.350 deelnemers. 
 • Lexima werkt samen met Balans, NVA en YOEP in het integraal bovenschools traject Passend Onderwijs in Praktijk, met het meetinstrument ChildPoint Functionerings-Profiel.
 • De regiotour studiedagen voor onderwijsprofessionals is zeer succesvol. 
 • Stichting Toegankelijke Informatie (TI) bereikt overeenstemming met de Groep Educatieve Uitgevers (GEU) over productie en distributie van hoge kwaliteit digitale schoolboeken voor dyslexiesoftware, uitgaande van de cowdfunding gedachte. 

2016

 • Stichting Toegankelijke informatie lanceert webshop en verkrijgt ANBI status. 
 • Meer dan 1.500 scholen en 15.000 leerlingen nemen deel aan het Lexima Bovenschools arrangement.
 • Lancering Bouw! Bovenschoolse trajecten met Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, gemeenten en dyslexiebehandelinstituten.

... en door de jaren heen

... zijn over de effecten van dyslexie-ICT talloze publicaties verschenen, ook van onze hand.

... en hebben we vele honderden lezingen, cursussen en workshops gegeven voor vele duizenden kinderen, ouders, behandelaars en docenten!

... en gebruiken tienduizenden kinderen, jongeren en volwassenen onze producten.