Het gebruik van Daisy spelers bij dyslexie

Het gebruik van Daisy spelers bij dyslexie

 Een Daisy-speler is een speler waarmee geluidsbestanden afgespeeld kunnen worden. Met een Daisy-speler kunt u ook bladwijzers aanbrengen, pagina's opzoeken, het volume en de snelheid van het voorlezen is in te stellen.

Bij dyslexie is het fijn om zelfstandig te kunnen luisteren naar een boek. Maar in de klas is het ook fijn als je mee kunt lezen met de tekst en ook hulp krijgt met schrijven en tekstbegrip.  In het blogbericht van Suzan Ramakers wordt dit toegelicht: Dyslexie is veel meer dan alleen een probleem met lezen. 
Dyslexiesoftware zoals Kurzweil, Alinea of Sprint is dan een betere oplossing.