Dyslexiesoftware kiezen

Download onze informatiebrochures:
Preventie en Remediering   Compenserende software   

U kunt de brochures ook aanvragen, wij sturen ze naar u op:

Preventie en remediëringCompenserende software

Wat mag je van goede dyslexiesoftware verwachten?

De leerstoornis dyslexie leidt tot belemmeringen in verschillende deelgebieden. Problemen met technisch lezen staan goed tekstbegrip in de weg. Problemen met spellen verhinderen het vlot en goed schrijven en opbouwen van een tekst, wat ook wel strategisch schrijven wordt genoemd.

Vreemde talen vormen al een uitdaging op zich. Het is bekend dat veel dyslectici moeite hebben met het ordenen en structureren van gegevens. Dyslexie wordt niet voor niets een informatieverwerkingsstoornis genoemd. Om de effecten van deze beperkingen zoveel mogelijk ongedaan te maken, biedt compenserende software de volgende functionaliteit. De kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid van die functies kan van product tot product verschillen.

 • Teksten worden door de computer voorgelezen.
 • De voorgelezen woorden en zinnen worden gemarkeerd om actief lezen te bevorderen. De leessnelheid is aanpasbaar.
 • Het voorlezen helpt ook om fouten op te sporen in teksten die je zelf schrijft.
 • Er is een keuze in verschillende talen.
 • Ingebouwde woordenboeken kunnen worden voorgelezen voor beter tekstbegrip en voor het vertalen
 • Ook afbeeldingen en voorbeeldzinnen helpen bij beter tekstbegrip, bijvoorbeeld als woorden hetzelfde klinken maar verschillende betekenissen hebben, bijvoorbeeld: hart-hard, wint-wind.
 • Speciale spellingcontrole en woordvoorspellers houden rekening met fouten die dyslectici maken en idealiter ook met werkwoordvormen, en kunnen worden voorgelezen.
 • Met markeerstiften kunnen tekstonderdelen extra worden benadrukt en kunnen op gestructureerde wijze samenvattingen worden gemaakt.
 • Een tekstbestand kan worden opgeslagen als mp3 audiobestand.
 • Internettoegang en bepaalde functies zoals woordenboeken moeten fraude-bestendig kunnen worden geblokkeerd, anders mag de software niet worden gebruikt bij examens.
Indicaties voor het voorschrijven of toewijzen van compenserende dyslexiesoftware

Het doel van het inzetten van compenserende dyslexiesoftware is altijd het zo goed mogelijk wegnemen van de belemmeringen die de leerling ervaart als gevolg van zijn lees- en/of spellingproblemen. Ook leerlingen zonder de diagnose dyslexie kunnen baat hebben bij deze software.

Algemeen aanvaarde indicaties zijn:

 • zodra de diagnose dyslexie is gesteld en verdere leerachterstanden moeten worden voorkomen (groep 5)
 • tijdens en na de behandeling om de behandeleffecten te versterken en behouden (groep 5/6)
 • indien de behandeling onvoldoende effect heeft (bij ca. 30% van de kinderen) (groep 6)
 • voor het verminderen van de afhankelijkheid van klasgenootjes, leerkracht of ouders en vergroten van de zelfstandigheid (groep 5-8)
 • als het zelfvertrouwen en/of leesplezier moet worden gestimuleerd (de ‘feel-good factor’)
 • ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs (start in groep 7/8)
 • om de nieuwe taken in het voortgezet onderwijs, o.a. met het leren van vreemde talen, aan te kunnen (brugklas)
 • om de benodigde tijd voor huiswerk tot redelijke proporties terug te brengen
 • voor een eerlijke kans om bij proefwerken en examens op eigen intellectueel niveau te presteren
 • altijd: indien leerachterstanden ontstaan, faalangst optreedt of de druk van school een te grote belasting vormt.