Aanvragen vergoeding Daisy speler bij dyslexie

Vergoeding Daisy speler

Een kind met dyslexie kan in aanmerking komen voor vergoeding van een Daisy speler. Voor de vergoeding van dit hulpmiddel gelden strikte regels.

In de Zorgverzekeringswet is bepaald dat vergoeding voor een Daisy speler (of Daisy programmatuur) alleen wordt verleend als de behandeling niet succesvol is gebleken. Het gaat dan om behandeling in een zorginstelling waar een GZ psycholoog of orthopedagoog bij betrokken is. De behandelaar moet een zogenaamde 'Verklaring van uitbehandeling' afgeven. Alleen een dyslexieverklaring is dus niet voldoende. Behandeling op school door de remedial teacher is ook niet voldoende.

Uit de verklaring van uitbehandeling moet naar voren komen dat:

  • de Daisy speler wordt aangeraden als een zinvol hulpmiddel
  • de Daisy speler is bedoeld voor de thuissituatie

Is de vergoeding voor een Daisy speler bij een visuele of motorische handicap? lees dan: Aanvraag vergoeding Daisyspeler bij visuele of motorische handicap

Achmea (Achmea Zilveren Kruis, Aevitae, AGIS, Avéro, FBTO, IAK Verzekeringen, Interpolis, Nedasco, OZF Achmea, ProLife, TakeCareNow en Turien & Co),

Menzis (Anderzorg, Azivo en HEMA)

VGZ Coöperatie (Univé, VGZ, IZA, IAK, Trias, Cares, IZZ , UMC, Promovendum)

Lexima heeft met bovenstaande verzekeringsmaatschappijen een leveranciersovereenkomst afgesloten voor de vergoedingsregeling van een Daisy speler. Dat houdt in dat deze verzekeringsmaatschappijen ons hebben gemachtigd de beoordeling van de aanvraag te doen. U kunt uw aanvraag rechtstreeks naar ons sturen en wij zorgen voor de verdere afhandeling. Dat maakt het voor u makkelijker. 

  1. vul het aanvraagformulier voor de vergoeding van een Daisy speler in. Voor VGZ gebruikt u dit VGZ-formulier.
  2. stuur een kopie van de dyslexieverklaring waarin een GZ-psycholoog of orthopedagoog verklaart dat er sprake is van dyslexie en een kopie van de verklaring van uitbehandeling.
  3. stuur of mail het aanvraagformulier en genoemde documenten naar Lexima

Lexima neemt uw aanvraag in behandeling. Bij goedkeuring sturen wij de Daisy speler van uw keuze naar u op.

Voor de zorgverzekeraar VGZ moet u ook het formulier Bruikleenovereenkomst  VGZ  invullen. Maak een print van dit formulier. U hoeft alleen de gegevens in te vullen in de oranje vakken. Lexima vult de overige gegevens in.

CZ, Delta Lloyd, OHRA en OZ, DSW+Stad Holland , De Friesland,  Multizorg (ENO, VvAAgroep, de AMersfoortse, PNO, Ditzo, Salland, Zorg en Zekerheid, Aevitea ASR, ASR, IAK ASR, Nedasco ASR en ONVZ)

Bovenstaande verzekeringsmaatschappijen nemen de aanvraag zelf in behandeling. 

  1. Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij en vraag om het aanvraagformulier voor de vergoeding van een Daisyspeler. Vul dit in.
  2. maak een kopie van de dyslexieverklaring waarin een GZ-psycholoog of orthopedagoog verklaart dat er sprake is van dyslexie en een kopie verklaring van uitbehandeling.
  3. stuur het aanvraagformulier en de genoemde documenten op naar uw zorgverzekeraar.

De zorgverzekeraar stuurt ons vervolgens bericht van toewijzing of afwijzing van uw vergoedingsaanvraag. Lexima neemt uw aanvraag in behandeling. Bij goedkeuring sturen wij de Daisy speler van uw keuze naar u op.

Overige zorgverzekeraars

Staat uw zorgverzekeraar er niet tussen? Dan hebben wij geen contract met de zorgverzekeraar afgesloten. Levering door Lexima is echter wel mogelijk.

Doorloop stap 1 t/m 3 (zie hierboven)

4.  Voeg bij uw aanvraag een verzoek tot levering door Lexima toe. Schrijf bijvoorbeeld in uw aanvraag de volgende zin: "Ik wens levering via Lexima, omdat ik van deze leverancier deskundig advies heb gekregen."

Uw zorgverzekeraar zal u over het algemeen binnen 2-3 weken bericht sturen van toekenning (lees: machtiging) of afwijzing van de vergoeding.