Cursus Bouw! Verdieping

Cursus Bouw! Verdieping

Tijdens deze cursus krijgt u de kans om de inzet van Bouw! op uw school een stap verder te brengen. Naast het delen van actuele ontwikkelingen besteden we deze middag aandacht aan het inzetten van Bouw! bij leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en NT2-leerlingen, het goed kunnen lezen van leerlingrapportages, het werven van tutoren en het stimuleren van ouderbetrokkenheid.

Met behulp van diverse casussen bespreken we het herhalen van lessen en de doorzetting na toetsing. Tot slot worden voorbeelden van een goede implementatie van Bouw! behandeld en krijgt u praktische handreikingen om Bouw! binnen uw organisatie nog beter vorm te geven.

Er is ruimte voor vragen en na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat.

Leerdoelen:

  • U heeft zicht op de nieuwste ontwikkelingen rondom Bouw!.
  • U weet hoe u tutoren voor het werken met Bouw! kunt werven en instrueren.
  • U weet hoe u ouderbetrokkenheid bij het werken met Bouw! kunt stimuleren.
  • U weet hoe u rapportages van leerlingen kunt uitlezen en interpreteren.
  • U wisselt ervaringen uit met andere scholen/organisaties over de inzet van Bouw!.
  • U weet hoe u Bouw! optimaal kunt inzetten voor leerlingen met een TOS of een NT2-achtergrond.
  • U weet waar een goede implementatie van het programma Bouw! aan moet voldoen.

Kosten

€ 1.200, inclusief cursusmateriaal

Studiebelasting

2,5 uur

Planning

Deze cursus geven we graag op uw locatie.

Informeer naar de mogelijkheden via: educatie@lexima.nl.

Doelgroep

De cursus Bouw! Verdieping is bedoeld voor intern begeleiders, leerkrachten en andere onderwijsprofessionals die op school verantwoordelijk zijn voor de inzet en organisatie van Bouw!.