Cursus Beleid en implementatie dyslexie-ICT in de cloud

Beleid en implementatie dyslexie-ICT in de cloud

Deze cursus biedt u alle handvatten die u nodig heeft om een goed dyslexie-ICT beleid en implementatieplan te schrijven met als doel dat de inzet van Alinea Online of Read&Write in de cloud een succes wordt!

De training bestaat uit alle elementen voor een compleet dyslexie-ICT beleid én een gedegen implementatieplan:

  • Visie en doelgroep
  • deskundigheid
  • ICT en digitale materialen
  • kwaliteitsbeleid/borging

Deze thema's worden theoretisch onderbouwd met relevante literatuur en de trainer geeft vele voorbeelden uit de praktijk. Tijdens de training maakt u een eerste aanzet voor uw beleid en implementatieplan dyslexie-ICT.

Leerdoelen

  • U heeft een eerste aanzet voor een passend beleid en een implementatieplan uitgewerkt. 
  • U weet hoe u uw beleidskeuzes kunt onderbouwen met de theoretischeachtergrond over de inzet van dyslexie-ICT. 
  • U bent bekend met de voorwaarden vooreen goede implementatie op school- en bovenschools niveau.
  • U weet hoe u de deskundigheid bij onderwijsprofessionals en leerlingen kunt vergroten.

Kosten

€ 1.200, inclusief cursusmateriaal

Studiebelasting

2 uur

Planning

Deze cursus geven we graag op uw locatie.

Informeer naar de mogelijkheden via: educatie@lexima.nl.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, dyslexiecoaches, leesspecialisten en andere onderwijsprofessionals uit het PO en VO die verantwoordelijk zijn voor het beleid en de implementatie van dyslexie-ICT op school- of bovenschools niveau.