Read&Write vaardigheidstraining

Read&Write is handig voor chromebooks en biedt leerlingen met dyslexie en/of lees- en spellingproblemen de kans om op hun eigen cognitieve niveau, zelfstandig aan de slag te gaan. De (lees)motivatie neemt toe en het risico op schooluitval neemt af.

Tijdens de training gaan we in op de theoretische uitgangspunten bij de inzet van compenserende software. Daarnaast ga je zelf aan het werk met Read&Write. Theorie en praktijk wisselen elkaar af en je krijgt tal van praktische voorbeelden om inspiratie op te doen voor toepassingen in de dagelijkse praktijk. Tijdens de oefenmomenten leer je werken met:

  • de leesfuncties 
  • de schrijffuncties
  • de studeertools

Er wordt aandacht besteed aan het maken van een plan van aanpak voor het implementeren van Read&Write op jouw school en er is tijd voor vragen. Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

Leerdoelen

  • Je kent de theoretische achtergronden met betrekking tot de inzet van compenserende dyslexie-ICT.
  • Je kent de belangrijkste functionaliteiten van Read&Write. 
  • Je weet hoe je Read&Write doeltreffend in kunt zetten.
  • Je kunt jouw leerlingen met dyslexie zelfstandiger laten werken, wat motiverend werkt voor alle betrokkenen.

Werkwijze

  • Je werkt in tweetallen op gereedstaande laptops.
  • Instructie en zelf werken wisselen elkaar af.

Kosten

€ 1.320,- inclusief cursusmateriaal

Studiebelasting

2,5 uur

Planning

Deze cursus geven we graag op jouw locatie.

Informeer naar de mogelijkheden via: educatie@lexima.nl.

Uitgebreidere training

Desgewenst kunnen we ook een uitgebreidere training aanbieden die dieper op het product ingaat. Plan een training van twee keer 2,5 uur en betaal € 1.815, inclusief cursusmateriaal.

Doelgroep

De vaardigheidstraining Read&Write is bedoeld voor leerkrachten, docenten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, ICT'ers en andere onderwijsprofessionals uit het PO en VO.