Training

Kurzweil basisvaardigheden

Tijdens de training gaan we in op de theoretische uitgangspunten bij de inzet van compenserende software. Daarnaast ga je zelf aan de slag met Kurzweil, je leert werken met de belangrijkste functionaliteiten. Theorie en praktijk wisselen elkaar af en je krijgt tal van voorbeelden om inspiratie op te doen voor toepassingen in de dagelijkse praktijk.

Er wordt gewerkt met Kurzweil 3000 versie 20 op Windows. Werk je met een oudere versie van Kurzweil, op een MAC-computer of op een Chromebook? Dan werkt Kurzweil op een aantal punten anders, neem daarom contact op met educatie@lexima.nl om de trainingsmogelijkheden te bespreken.

Tijdens de oefenmomenten leer je werken met:

 • de leesfuncties (NL en MVT)
 • woordenboeken (NL en MVT)
 • de schrijffuncties; spellingcontrole, woordvoorspeller, homofonen
 • de studeertools: markeerstiften, mindmapping, kolomnotities
 • de notitiemogelijkheden voor het invullen van werkboeken/toetsen
 • verschillende documenten: Word, PDF, internet, epub, gescande documenten
 • de basis van de bewerkingstools: gebiedsbewerker, OCR correctie en taaltagging

Er is ruimte voor jouw vragen en na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

Leerdoelen

 • Je kent de theoretische achtergronden met betrekking tot de inzet van dyslexie-ICT.
 • Je kent de basis- en geavanceerde functionaliteiten van Kurzweil. 
 • Je weet hoe je Kurzweil doeltreffend in kunt zetten.
 • Je kunt Kurzweil zó inzetten dat het meegroeit met de behoefte van de
  leerling en je weet daarmee een doorgaandeleerlijn van PO naar VO en naar MBO/HO te 
 • Je kunt jouw leerlingen met dyslexie zelfstandiger laten werken, wat motiverend
  werkt voor alle betrokkenen.
 • Je leert werken met Kurzweil voor Windows (versie 16). Ook heb je zicht op de online toepassingen van Kurzweil.

Werkwijze

 • Er wordt in tweetallen gewerkt met gereedstaande laptops.
 • Instructie en zelf werken wisselen elkaar af.
 • Tijdens de instructie en het zelf werken wordt gebruik gemaakt van computers met het besturingssysteem Windows.
 • Er is ruimte voor uitwisseling van ideeën en ervaringen in de vorm van een brainstorm. 

Kosten

€ 1.320,- inclusief cursusmateriaal

Studiebelasting

2,5 uur

Planning

Deze cursus geven we graag op jouw locatie.

Informeer naar de mogelijkheden via: educatie@lexima.nl.

Uitgebreidere training

Desgewenst kunnen we ook een uitgebreidere training aanbieden die dieper op het product ingaat. Plan een training van twee keer 2,5 uur en betaal € 1.815, inclusief cursusmateriaal.

Doelgroep

De vaardigheidstraining Kurzweil 3000 (basis) is bedoeld voor leerkrachten, docenten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, ICT'ers en andere onderwijsprofessionals uit PO en VO.