Cursus

Beleid en implementatie dyslexie-ICT in de cloud

Deze cursus biedt je alle handvatten die je nodig heeft om een goed dyslexie-ICT beleid en implementatieplan te schrijven met als doel dat de inzet van Alinea Online of Read&Write in de cloud een succes wordt!

De training bestaat uit alle elementen voor een compleet dyslexie-ICT beleid én een gedegen implementatieplan:

  • Visie en doelgroep
  • deskundigheid
  • ICT en digitale materialen
  • kwaliteitsbeleid/borging

Deze thema's worden theoretisch onderbouwd met relevante literatuur en de trainer geeft vele voorbeelden uit de praktijk. Tijdens de training maak je een eerste aanzet voor jouw beleid en implementatieplan dyslexie-ICT.

Leerdoelen

  • Je hebt een eerste aanzet voor een passend beleid en een implementatieplan uitgewerkt. 
  • Je weet hoe je jouw beleidskeuzes kunt onderbouwen met de theoretischeachtergrond over de inzet van dyslexie-ICT. 
  • Je bent bekend met de voorwaarden vooreen goede implementatie op school- en bovenschools niveau.
  • Je weet hoe je de deskundigheid bij onderwijsprofessionals en leerlingen kunt vergroten.

Kosten

€ 1.320,- inclusief cursusmateriaal

Studiebelasting

2 uur

Planning

Deze cursus geven we graag op jouw locatie.

Informeer naar de mogelijkheden via: educatie@lexima.nl.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, dyslexiecoaches, leesspecialisten en andere onderwijsprofessionals uit het PO en VO die verantwoordelijk zijn voor het beleid en de implementatie van dyslexie-ICT op school- of bovenschools niveau.