Trainingen op maat

Trainingen op maat

Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen hun leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en zorgcoördinators ook op hun eigen locatie trainen in het gebruik van de programma's. Deze scholing voorziet in de behoefte tot professionalisering en het vergroten van de handelingsbekwaamheid bij docenten en leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Het is ook mogelijk om twee trainingen op één dag in te plannen. Dit kunnen twee dezelfde trainingen zijn voor verschillende groepen of een uitgebreidere training. Informeer naar de mogelijkheden via: educatie@lexima.nl.

Trainingen vinden plaats volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid. Dit betekent dat ze voorlopig online plaatsvinden.

Leesbevordering
 
bijeenkomst
Thema
Complete gebruikerstraining
Complete gebruikerstraining
Preventie
 
Bijeenkomst
Thema
Basiskennis voor nieuwe gebruikers
Complete gebruikerstraining
Beleid en Implementatie
Verdieping voor gebruikers
Complete gebruikerstraining
Remediëren
 
Bijeenkomst
Thema
Basiskennis voor nieuwe gebruikers
Complete gebruikerstraining
Complete gebruikerstraining
Compenseren
 
Bijeenkomst
Thema
Oriënteren op de producten
Basiskennis voor nieuwe gebruikers
Beleid en implementatie
Beleid en implementatie
Basiskennis voor nieuwe gebruikers
Complete gebruikerstraining
Complete gebruikerstraining
Complete gebruikerstraining
Complete gebruikerstraining
Complete gebruikerstraining
Complete gebruikerstraining
Complete gebruikerstraining
Complete gebruikerstraining
Complete gebruikerstraining
Complete gebruikerstraining