Vaardigheidstraining Boekies

Vaardigheidstraining Boekies

Op welke manier kan Boekies ondersteunen bij het dagelijks vrij leesmoment in de klas? In deze vaardigheidstraining krijgt u hierop antwoord en u maakt kennis met de theoretische achtergrond over leesmotivatie waarop Boekies is gebaseerd. U gaat zelf aan de slag met het programma en leert werken met de functionaliteiten die het programma te bieden heeft. Er wordt ingegaan op hoe u het programma goed kunt laten aansluiten bij het niveau, de interesse en de onderwijsbehoeften van de leerling. Daarnaast krijgt u handvatten mee om Boekies goed te implementeren op school, zodat u snel en succesvol aan de slag kunt gaan!    

Leerdoelen

  • U maakt kennis met de theoretische achtergronden over leesmotivatie en leesbevordering.
  • U heeft inzicht in de theoretische uitgangspunten van Boekies.
  • U kent de functionaliteiten van Boekies en weet hoe deze toe te passen in de praktijk.
  • U kent de opbouw van het programma.
  • U weet hoe u Boekies binnen uw organisatie kunt implementeren en integreren.

Kosten

€ 155,- per persoon, inclusief cursusmateriaal

20% korting voor elke collega bij gelijktijdige aanmelding

Inschrijven

Data

Donderdag 10 december    09.30 uur - 12.30 uur   

Studiebelasting

3 uur

Locatie

Lexima, Leusden

In verband met het coronavirus zal de training plaatsvinden volgens de richtlijnen van het RIVM. Het aantal deelnemers voor deze training is maximaal 10 personen.

Doelgroep

De vaardigheidstraining Boekies is bedoeld voor leerkrachten, docenten, intern begeleiders, ICT’ers en andere onderwijsprofessionals.