Training: leesbevordering en leesmotivatie met Boekies

Leesbevordering en leesmotivatie met Boekies

In deze training maakt u kennis met de theoretische achtergrond over leesmotivatie waarop Boekies is gebaseerd. Ook leert u werken met de functionaliteiten die het programma te bieden heeft. Daarnaast verkennen we waar een goede leesbevorderingsactiviteit aan moet voldoen. Ten slotte krijgt u handvatten mee om Boekies te implementeren op school, zodat u voldoende kennis heeft om uw leerlingen met plezier te laten lezen! 

Leerdoelen

  • U maakt kennis met de theoretische achtergronden over leesmotivatie en leesbevordering.
  • U heeft inzicht in de theoretische uitgangspunten van Boekies.
  • U kent de functionaliteiten van Boekies en weet hoe deze toe te passen in de praktijk.
  • U kent de opbouw van het programma.
  • U weet hoe u Boekies binnen uw organisatie kunt implementeren en integreren.

Trainingsschema

Deze training wordt regelmatig aangeboden. Het trainingsschema vindt u bij het inschrijfformulier. 

Inschrijven

Locatie

Training vinden plaats volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid. Als gevolg van de beperkingen vanwege de gezondheidsrisico’s rond het coronavirus zal deze training tot de kerstvakantie online plaatsvinden.

Daarna geldt vooralsnog als locatie het kantoor van Lexima in Leusden.

Bij wijzigingen worden deelnemers tijdig geïnformeerd.

Kosten

€ 155,- per persoon, inclusief cursusmateriaal

20% korting voor elke collega bij gelijktijdige aanmelding

Studiebelasting

3 uur

Op school

Deze training geven wij ook op locatie bij een school of samenwerkingsverband. Meer informatie

Doelgroep

De vaardigheidstraining Boekies is bedoeld voor leerkrachten, docenten, intern begeleiders, ICT’ers en andere onderwijsprofessionals.