Special

Special: Spelling met BLOON en Dexlex

Tijdens de Special Spelling met BLOON en Dexlex maak je onder andere kennis met het spellingstrategie-onderzoek van dr. Ria Kleijnen en hoe de bevindingen zijn toe te passen in het werken met BLOON en Dexlex. Aan de hand van casussen ga je hier zelf actief mee aan de slag.

We bieden in deze special handvatten zodat jij maatwerk kan leveren voor jouw leerlingen. Uit het onderzoek van Ria Kleijnen komt naar voren dat het belangrijk is om te ontdekken of zwakke spellers een voorkeur hebben voor een bepaalde strategie. Wanneer je inzicht hebt in de voorkeursstrategie van een leerling met spellingproblemen, weet je waar de sterke en zwakke punten van deze leerling liggen. Door in het begeleidingsplan rekening te houden met deze voorkeur is de kans op succes groter.

Met BLOON en Dexlex kun je aanhaken bij de voorkeursstrategie van de leerling, zodat je ondersteuning op maat biedt. Belangrijke thema's hierbij zijn signaleren, begeleiden en ondersteunen.

Leerdoelen

  • Je bent bekend met de kenmerken van spellingstrategieën en de toepassing hiervan.
  • Je bent bekend met spellingstrategieën die voor leerlingen effectief zijn.
  • Je bent in staat een spellingprobleem te herkennen.
  • Je bent bekend met de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met spellingproblemen.
  • Je weet hoe je gebruik kunt maken van ICT-hulpmiddelen om ondersteuning te bieden.
  • Je maakt kennis met het nieuwe BLOON dat na de zomer gelanceerd wordt.

Werkwijze

Instructie, werkvormen en discussie wisselen elkaar af.

Trainingsschema

Deze training wordt regelmatig aangeboden. Bekijk hier de kalender met trainingsdata

Locatie

Bij de trainingsdata kun je zien of de training op ons kantoor in Leusden of online is. Trainingen vinden plaats volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid. Dit betekent dat de trainingen op ons kantoor wanneer dat nodig mocht zijn online zullen worden gegeven. Bij wijzigingen word je tijdig geïnformeerd.

Kosten

€ 170,- per persoon, inclusief cursusmateriaal

20% korting voor elke collega bij gelijktijdige aanmelding

Studiebelasting

3 uur

Inschrijven

Doelgroep

De special is bedoeld voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, leerkrachten en andere onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij de ondersteuning van leerlingen met spellingproblemen. Het is niet noodzakelijk om al met Dexlex en/of BLOON te werken bij jou op school.