Seminar: Hoezo leesproblemen?

Seminar: Hoezo leesproblemen?

Lexima organiseert dit najaar seminars over het verbeteren van de leesvaardigheid van leerlingen. De seminars zijn bedoeld voor intern begeleiders, remedial teachers of leesspecialisten in het basisonderwijs die willen weten hoe de aanpak van Lexima leidt tot betere lees- en leerprestaties van uw leerlingen.

Vanwege de beperkende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft Lexima besloten de seminar Hoezo leesproblemen? op dinsdag 3 november door te laten gaan als digitale variant van de seminar. Aanvang 13.15 uur.

  • Deelnemers aan de seminar:
    krijgen inzicht in de succesvolle aanpak van leesproblemen en het terugdringen van het aantal onterechte diagnoses dyslexie;
  • maken kennis met de nieuwste preventieve, remediërende en compenserende programma's van Lexima en hun toegevoegde waarde;
  • zien hoe ze met Letterster eenvoudig en doelgericht, passende ondersteuning bieden op het gebied van lezen en spellen op zorgniveau 3.

Graag tot ziens op deze inspirerende bijeenkomst.

Lezen in de verdrukking

Diverse onderzoeken tonen aan dat het niet goed gesteld is met de leesvaardigheid van leerlingen. Nederland scoort, volgens het PISA-rapport uit 2018, schrikbarend laag als het gaat om leesmotivatie en leesplezier.

Daarnaast blijven zwakke lezers achter in hun leesontwikkeling en ontvangen zij onterecht de diagnose dyslexie.

Deze uitdagingen nodigen uit tot het denken in oplossingen.

Een aanpak die werkt

Om leesplezier en leesmotivatie te stimuleren heeft Lexima Boekies ontwikkeld, met deze aanpak wordt leesbevordering van groep 1 tot en met groep 8 op unieke wijze geïntegreerd in het onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst laten we zien wat dit nieuwe programma in huis heeft om ook zwakke lezers leeskilometers te laten maken.

Lees en schrijfproblemen zijn met een goed doordacht plan wel degelijk aan te pakken. Het geheim? Vroeg beginnen en intensief begeleiden. Een goede aanpak begint met preventieve begeleiding van leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spelling. De volgende stap is remediëren door leerlingen die achter blijven lopen extra te begeleiden. Speciaal hiervoor heeft Lexima, in samenwerking met Cedin en Marant, Letterster ontwikkeld.

De laatste stap is het compenseren van leerlingen die belemmeringen blijven ondervinden bij het lezen en schrijven. Compenserende software geeft ondersteuning bij begrijpend en technisch lezen, het studeren en het schrijven van teksten.

Aanmelden

Bij de organisatie en de uitvoer van de bijeenkomsten volgen wij natuurlijk de door overheid geformuleerde voorschriften voor evenementen. Wij zorgen voor voldoende afstand tussen personen en nemen de hygiënemaatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht.