Seminar: Hoezo leesproblemen?

Seminar: Hoezo leesproblemen?

Lexima organiseert deze winter regelmatig online seminars over het verbeteren van de leesvaardigheid van leerlingen. De seminars zijn bedoeld voor intern begeleiders, remedial teachers en leesspecialisten in het basisonderwijs die willen weten hoe de aanpak van Lexima leidt tot betere lees- en leerprestaties van hun leerlingen. 

Deelnemers aan de seminars:

  • krijgen inzicht in de succesvolle aanpak van leesproblemen en het terugdringen van het aantal onterechte diagnoses dyslexie;
  • zij maken kennis met de nieuwste preventieve, remediërende en compenserende programma's van Lexima en hun toegevoegde waarde voor het onderwijs.

Bekijk hier de kalender en meld je aan.

Lezen in de verdrukking

Diverse onderzoeken tonen aan dat het niet goed gesteld is met de leesvaardigheid van leerlingen. Nederland scoort, volgens het PISA-rapport uit 2018, schrikbarend laag als het gaat om leesmotivatie en leesplezier. Daarnaast blijven zwakke lezers achter in hun leesontwikkeling en ontvangen zij onterecht de diagnose dyslexie. Deze uitdagingen nodigen uit tot het denken in oplossingen.

Een aanpak die werkt

Om leesplezier en leesmotivatie te stimuleren heeft Lexima Boekies ontwikkeld. Boekies integreert leesbevordering op unieke wijze in het onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst laten we zien wat dit programma in huis heeft om gemotiveerde lezers op te leiden.

Lees- en schrijfproblemen zijn met een goed doordacht plan wel degelijk aan te pakken. Het geheim? Vroeg beginnen en intensief begeleiden. Een goede aanpak begint met preventieve begeleiding van leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spelling. De volgende stap is remediëren door leerlingen die achter blijven lopen extra te begeleiden. Speciaal hiervoor heeft Lexima, in samenwerking met Cedin en Marant, Letterster ontwikkeld.

Leerlingen die belemmeringen blijven ondervinden bij het lezen en schrijven krijgen door compenserende software ondersteuning bij begrijpend en technisch lezen, het studeren en het schrijven van teksten. Zo vormt hun leesprobleem geen belemmering meer.

Aanmelden