Seminar: Hoezo leesproblemen?

Seminar: Hoezo leesproblemen?

Lexima organiseert dit najaar weer regionale seminars over het verbeteren van de leesvaardigheid van leerlingen. De seminars zijn bedoeld voor intern begeleiders, remedial teachers of leesspecialisten in het basisonderwijs die willen weten hoe de aanpak van Lexima leidt tot betere lees- en leerprestaties van uw leerlingen.

Deelnemers aan het seminar:

  • krijgen inzicht in de succesvolle aanpak van leesproblemen en het terugdringen van het aantal onterechte diagnoses dyslexie;
  • maken kennis met de nieuwste preventieve, remediërende en compenserende programma's van Lexima en hun de toegevoegde waarde;
  • zien hoe ze met Letterster eenvoudig en doelgericht, passende ondersteuning bieden op het gebied van lezen en spellen op zorgniveau 3;
  • ervaren hoe het nieuwe programma Boekies bijdraagt aan leesmotivatie en leesplezier;
  • horen goede praktijkvoorbeelden van onderwijscollega’s die al met onze software werken.

Lezen in de verdrukking

Diverse onderzoeken tonen aan dat het niet goed gesteld is met de leesvaardigheid van leerlingen. Nederland scoort, volgens het PISA-rapport uit 2018, schrikbarend laag als het gaat om leesmotivatie en leesplezier.

Daarnaast blijven zwakke lezers achter in hun leesontwikkeling en ontvangen zij onterecht de diagnose dyslexie.

Deze uitdagingen nodigen uit tot het denken in oplossingen.

Een aanpak die werkt

Om leesplezier en leesmotivatie te stimuleren heeft Lexima Boekies ontwikkeld, met deze aanpak wordt leesbevordering van groep 1 tot en met groep 8 op unieke wijze geïntegreerd in het onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst laten we zien wat dit nieuwe programma in huis heeft om ook zwakke lezers leeskilometers te laten maken.

Lees en schrijfproblemen zijn met een goed doordacht plan wel degelijk aan te pakken. Het geheim? Vroeg beginnen en intensief begeleiden. Een goede aanpak begint met preventieve begeleiding van leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spelling. De volgende stap is remediëren door leerlingen die achter blijven lopen extra te begeleiden. Speciaal hiervoor heeft Lexima, in samenwerking met Cedin en Marant, Letterster ontwikkeld.

De laatste stap is het compenseren van leerlingen die belemmeringen blijven ondervinden bij het lezen en schrijven. Compenserende software geeft ondersteuning bij begrijpend en technisch lezen, het studeren en het schrijven van teksten.

Data, locaties en tijd

Dinsdag 8 september Assen 13.00 uur – 16.00 uur
Dinsdag 29 september Houten/Nieuwegein    13.00 uur – 16.00 uur
Woensdag 14 oktober    Veldhoven 13.00 uur – 16.00 uur
Dinsdag 3 november Leiden 13.00 uur – 16.00 uur

De exacte locaties maken wij spoedig bekend.

Deelname is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. 

Aanmelden

Indien gewenst zijn na afloop deelnamecertificaten beschikbaar.

Bij de organisatie en de uitvoer van de bijeenkomsten volgen wij natuurlijk de door overheid geformuleerde voorschriften voor evenementen. Wij zorgen voor voldoende afstand tussen personen en nemen de hygiënemaatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht.